«Powrót

Obowiązek złożenia PIT-11 przez płatnika

Obowiązek złożenia PIT-11 przez płatnika

Obowiązek złożenia PIT-11 przez płatnika

Obowiązek złożenia PIT-11 przez płatnika

Obowiązek sporządzenia PIT-11 mają płatnicy, którzy dokonywali w ciągu roku wypłat m.in. ze stosunku pracy, pracy nakładczej (umowy o dzieło), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów oraz emerytur i rent z zagranicy.

IAS w Warszawie przypomina, że firma rozliczająca nie więcej niż 5 pracowników ma obowiązek wysłać PIT-11 w formie papierowej do 31 stycznia, jeżeli wybierze formę elektroniczną ma czas na przekazanie informacji do urzędu skarbowego tak jak pozostali pracodawcy drogą elektroniczną dzięki systemowi e-Deklaracje http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje (link otwiera nowe okno w innym serwisie) do końca lutego następującego po roku podatkowym.

PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36 (link otwiera nowe okno w innym serwisie). W związku z tym do 28 lutego 2018 r. PIT-11 powinien otrzymać każdy pracownik, w formie papierowej, lub jeśli wyrazi zgodę – w elektronicznej.

Na jego podstawie podatnik, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wypełnia PIT-37 na formularzu za 2017 rok i wysyła właściwemu urzędowi skarbowemu.

Izba Administracji Skarbowej zachęca do składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, bez zbędnych formalności, korzystając z:

  • Konta Podatnika
  • Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego czyli usługi PFR za 2017 r., która  będzie dostępna od 15 marca 2018 r. na Portalu Podatkowym
  • Formularza elektronicznego

w ten sposób do końca 2017 roku zostało złożonych ponad 68 mln. dokumentów.

Należy pamiętać, że PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.