«Powrót

Projekt 3xP – na konferencji w Ostrołęce

Projekt 3xP – na konferencji w Ostrołęce

Projekt 3xP – na konferencji w Ostrołęce

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.                          (źródło PARP)
Teresa Warszawska -Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Jerzy Kwiatkowski - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce
 • 14 września 2018 r. w Ostrołęce, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przy współpracy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Było to kolejne spotkanie z cyklu „Małe firmy, wielkie zmiany" realizowanych w całym kraju konferencji, w trakcie których mali i średni przedsiębiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę o wprowadzonych ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.
Tym razem w konferencji uczestniczyli m.in.: Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, Wioletta Urbańska Dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentująca Krajową Administrację Skarbową Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Teresa Warszawska oraz Jerzy Kwiatkowski Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce.
Zmiany w systemie podatkowym mają wspierać ideę innowacyjności w gospodarce. Szczegółowy plan zmian systemu podatkowego zgodnie z filozofią KAS - 3xP czyli Prostota, Przejrzystość, Przyjazność – przedstawił Jerzy Kwiatkowski. Wymienił też szereg wprowadzonych i projektowanych rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności.
Na spotkaniu przypomniano również, że dzięki informatyzacji administracji publicznej liczba kontroli skarbowych wobec przedsiębiorstw mogła znacząco zmaleć, a jednocześnie poprawiła się ściągalność podatków.
Przedsiębiorcy mogli skorzystać ze stoisk informacyjnych, gdzie eksperci skarbowi udzielali informacji i wyjaśnień w zakresie podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dotyczących VAT, JPK czy mechanizmu podzielonej płatności.
Informacje o kolejnych spotkaniach informacyjnych dla przedsiębiorców można znaleźć na www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl