«Powrót

Przesyłki z nielegalną bronią i amunicją zatrzymane przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową

Przesyłki z nielegalną bronią i amunicją zatrzymane przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową

Przesyłki z nielegalną bronią i amunicją zatrzymane przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową

Przesyłki z nielegalną bronią i amunicją zatrzymane przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową
Przesyłki z nielegalną bronią i amunicją zatrzymane przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową
Przesyłki z nielegalną bronią i amunicją zatrzymane przez mazowiecką Krajową Administrację Skarbową

Długa i pneumatyczna broń, kusze myśliwskie, lufy z komorą nabojową, szkielety broni, amunicja ostra  oraz spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego, po kontroli celno-skarbowej zostały zarekwirowane.

Aby ominąć przepisy, nadawcy nielegalnych przesyłek, często deklarują inne towary o zaniżonej wartości, jak np. zabawki, słodycze czy drobny sprzęt użytkowy i próbują przysłać za pośrednictwem firm kurierskich, które tych usług nie świadczą. Kontrole przesyłek pocztowych, prowadzone są między innymi za pomocą prześwietlania urządzeniem RTG, dlatego mazowieccy funkcjonariusze celno-skarbowi skutecznie wykrywają ich prawdziwą zawartość.

Tym sposobem, w ostatnich dniach, zajęto 380 szt. różnego rodzaju amunicji ostrej, 1 szt. broni długiej, 1 szt. broni pneumatycznej, 2 kusze myśliwskie, 4 lufy z komorą nabojową, 3 szkielety broni oraz 4 tys. szt. spłonek inicjujących spalanie materiału miotającego. Zatrzymane przedmioty zostały przekazane Policji, w celu przeprowadzenia dalszego postępowania.

Warto wiedzieć, że zgodnie z prawem dopuszcza się przesyłanie części uzbrojenia tylko za pośrednictwem operatorów, którzy świadczą tego rodzaju usługi i posiadają stosowne pozwolenia. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej najczęściej ujawnianej przez naszych Funkcjonariuszy są m.in. szkielet broni, lufa z komorą nabojową, zamek i komora zamkowa, natomiast istotnymi częściami amunicji są m.in. pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami obezwładniającymi których działanie może zagraża zdrowiu a nawet życiu.
Każdy, kto posiada broń bez wymaganego zezwolenia, musi liczyć się z grożącymi sankcjami. W Polsce taka osoba podlega bowiem karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu.

Natomiast na legalne posiadanie broni pozwolenie wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu, komendant wojewódzki Policji.