«Powrót

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną/nieodpłatną praktykę absolwencką w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie oraz urzędach skarbowych województwa mazowieckiego i Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym, organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009, poz. 1052, dalej ustawa).
Praktyka będzie się odbywać na postawie umowy zawartej na okres do trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).
Liczba miejsc na praktyki odpłatne – ograniczona 311.
Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy wynosi 2 100 zł brutto.
Ogłoszenie (plik pdf 345 KB)

Dane osobowe - klauzula informacyjna (plik pdf 347 KB)

Zgłoszenie na praktykę absolwencką (plik doc 50 KB)

Zgłoszenie na praktykę absolwencką (plik pdf 380 KB)