«Powrót

Cenne pamiątki z przeszłości na granicy

Cenne pamiątki z przeszłości na granicy

Cenne pamiątki z przeszłości na granicy

W bagażu zatrzymanego znajdował się rękopis wykonany na skórze.
Wstępnie wartość przewożonych militariów, tj.: 2 sztyletów oraz 3 grotów wyceniono na ponad 1400 euro.
W wyniku kontroli bagażu funkcjonariusze ujawnili również 38 szt. monet.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie na Lotnisku Chopina udaremnili próbę przemytu obiektów archeologicznych i numizmatów z Armenii.

Funkcjonariusze celno-skarbowi skierowali do kontroli podróżnego, który wybrał przejście korytarzem zielonym, oznaczającym: „nic do zgłoszenia". Podróżnym był obywatel polski, który przyleciał przez Ukrainę z Armenii. W wyniku kontroli bagażu funkcjonariusze ujawnili 38 szt. monet, rękopis wykonany na skórze, 2 sztylety oraz 3 groty.

Wartość przywiezionego z Armenii towaru podróżny określił na ponad 6 tys. zł. Jednakże wstępna ocena eksperta wskazała, że wartość samych tylko militariów wynosi ok. 1400 euro.

„Istnieje podejrzenie, że wartość ujawnionych obiektów jest zdecydowanie wyższa niż zadeklarowana przez podróżnego, dlatego też obiekty te zostały zdeponowane, a ich wartość historyczną oraz materialną określi rzeczoznawca." – powiedział Grzegorz Biczyk, Zastępca Naczelnika MUCS w Warszawie, odpowiedzialny za kontrole prowadzone na terenie Portu Lotniczego.

W związku z tym, że podróżny nie zgłosił do odprawy celnej przywiezionego towaru, przez co nastąpiło uszczuplenie w podatku VAT, zostało wszczęte przeciw niemu postępowanie karne-skarbowe. Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.