«Powrót

Kolejne 1,5 mln złotych trafiło do Budżetu Państwa

Kolejne 1,5 mln złotych trafiło do Budżetu Państwa

Kolejne 1,5 mln złotych trafiło do Budżetu Państwa

Banknoty o różnych nominałach leżące na biurku
Duże stoisko handlowe z ubraniami i butami
Funkcjonariusz wkłada gruby plik banknotów do bezpiecznej koperty

Zidentyfikowany przez mazowieckich analityków łańcuch „znikających podatników" tworzyło kilkadziesiąt podmiotów, które w krótkim czasie wygenerowały obroty w wysokości niemal 35 mln złotych.

We współpracy z pełnomocnikiem szefa KAS ds. zwalczania szarej strefy pracownicy warszawskiej Izby Administracji Skarbowej oraz funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego (MUCS), przeprowadzili skoordynowane działania kontrolne.

W ramach podjętych czynności mazowieccy pracownicy i funkcjonariusze przeprowadzili kontrole w 9 spółkach podejrzanych o nielegalną działalność oraz dokonywanie transakcji z udziałem podmiotów pełniących rolę tzw. „znikających podatników". Działania miały miejsce na terenie największych centrów obrotu wyrobami tekstylnymi w Polsce m.in. w Wólce Kosowskiej.

Wykonane analizy pozwoliły na wytypowanie nierzetelnych spółek na wczesnym etapie ich działalności, chociaż i tak podmioty te w krótkim czasie wygenerowały obroty wysokości ok 35 milionów złotych.

Przedstawiciele kontrolowanych firm poinformowali pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, że nie posiadają wystarczających środków umożliwiających uregulowanie zobowiązań. Po przystąpieniu przez służby Celno-Skarbowe do zabezpieczenia towaru, znaczne kwoty w gotówce na poczet nieuiszczonych świadczeń zostały jednak przekazane.

Ostatecznie zabezpieczono około 1,2 mln złotych (w gotówce) oraz towar i mienie o wartości blisko 300 tys. złotych (łącznie prawie 1,5 mln).

„Przy współpracy z Departamentem Nadzoru nad Kontrolami Ministerstwa Finansów możemy prowadzić działania zmierzające do zmniejszenia rozmiarów szarej strefy. Należy zwrócić uwagę że większość podejmowanych działań kontrolnych KAS ma charakter prewencyjny Nie chodzi przecież o to, aby  kontrolować i sprawdzać wszystkich, ale żeby interweniować tam, gdzie może dochodzić do próby wyłudzenia" – powiedział Radosław Borowski – Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Ważne jest również to że, podatnicy coraz częściej dobrowolnie wypełniają swoje zobowiązania podatkowe, o czym świadczy 95% wzrost wartości wpływów z korekt kontrolowanych deklaracji złożonych w 2018r.