«Powrót

Luksus bez VAT-u

Luksus bez VAT-u

Luksus bez VAT-u

2 granatowe samochody na lawecie
Dwoje funkcjonariuszy sprawdza jeden z zabezpieczonych samochodów.
  • 12 mln złotych mógł stracić budżet państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT,
  • działania mazowieckich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przerwały nielegalny handel samochodami,
  • 10 mln złotych  to łączna wartość mienia zabezpieczonego na poczet przyszłych należności podatkowych.

Zaawansowane analizy ryzyka przeprowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) w Warszawie, doprowadziły do wykrycia mechanizmu, który był wykorzystywany do uszczuplania podatku VAT na wielką skalę.
W proceder zaangażowane były trzy podmioty z powiatu piaseczyńskiego. Według wstępnych wyliczeń, tylko w ciągu kilkunastu miesięcy, budżet państwa mógł stracić nawet 12 mln złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego, przeszukali osiem posesji na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto, wszczęto trzy kontrole celno – skarbowe.

Wspólnie z pracownikami Urzędu Skarbowego  w Piasecznie  zabezpieczono między innymi 26 luksusowych pojazdów oraz dokonano wpisu do hipoteki na 11 nieruchomościach.

Zablokowano również środki finansowe na rachunkach bankowych, stanowiących własność osób zaangażowanych w nielegalną działalność. Szacunkowa, łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi około 10 mln złotych.

Śledztwo w sprawie prowadzi Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.