«Powrót

Luksusowy zegarek bez podatku VAT

Luksusowy zegarek bez podatku VAT

Luksusowy zegarek bez podatku VAT

Luksusowy zegarek bez podatku VAT

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie udaremnili na Lotnisku Chopina próbę wyłudzenia podatku od towarów i usług od luksusowego zegarka.

Do funkcjonariusza pełniącego służbę na warszawskim lotnisku, zgłosił się obywatel Ukrainy, w celu potwierdzenia wywozu towaru. Podróżny okazał certyfikat oryginalności oraz zegarek naręczny na metalowej bransolecie oraz dokument „Tax Free for tourists", w którym wpisany był – luksusowy zegarek o wartości ponad 49 tys. zł.

W trakcie weryfikacji przedstawionych dokumentów i towaru, okazało się, że „turysta" nie posiadał zegarka, co do którego próbował uzyskać potwierdzenie wywozu. Numer seryjny był niezgodny z danymi  zawartymi w dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych" oraz w certyfikacie oryginalności. Ujawnienie tego faktu uniemożliwiło obywatelowi Ukrainy wyłudzenie ponad 9 tys. zł podatku VAT.

W związku z próbą wyłudzenia podatku VAT, podróżny został ukarany mandatem karnym w wysokości 4200 zł.

Należy przypomnieć, że zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium UE, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.