«Powrót

Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, z udziałem Kompanii Honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Narodowe Święto Niepodległości – to święto, obchodzone, 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego w 1918 r. oraz formowania się nowych struktur państwa, w których służby celno – skarbowe brały udział od samego początku.

W centralnych uroczystościach związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, obok pododdziałów reprezentacyjnych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, wzięła udział Kompania Honorowa Szefa KAS składająca się z funkcjonariuszek i funkcjonariuszy pochodzących z pięciu Izb: Warszawy, Lublina, Białegostoku, Bydgoszczy i Olsztyna.

Dla uczczenia uroczystości odśpiewano hymn państwowy, a szczególny sposób zostali wyróżnieni nasi funkcjonariusze:  mł. rachm.  Mariusz Chudek z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz  rewident Arkadiusz Chaber z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, którzy wzięli udział w uroczystej zmianie warty – posterunków przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Podczas uroczystości dowódca Kompanii Honorowej KAS podinsp. Marek Fellmann przyjął gratulacje ze strony dowódcy uroczystości gen. bryg. Roberta Głąba oraz odebrał pamiątkowy ryngraf.
Na zakończenie Uroczystej Zmiany Posterunku Honorowego pododdziały żołnierzy i funkcjonariuszy przemaszerowali w asyście orkiestry wojskowej Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem.