«Powrót

Przesyłka pełna skór …. pytona

Przesyłka pełna skór …. pytona

Przesyłka pełna skór …. pytona

Na podłodze leży 10 skór pytona siatkowego ujawnione w przesyłce pocztowej
Na podłodze leży jedna ze skór pytona siatkowego ujawniona w przesyłce pocztowej

Wężową przesyłkę nadaną w Indonezji zatrzymali mazowieccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

10 sztuk skór pytona siatkowego, gatunku zagrożonego wyginięciem i chronionego Konwencją Waszyngtońską CITES, zostało zatrzymanych w trakcie kontroli przesyłek przez mazowieckich funkcjonariuszy Oddziału Celnego I Pocztowego.

„Zawartość" paczki nie posiadała wymaganych dokumentów m.in. zezwoleń eksportowych oraz informacji o pochodzeniu skór węży, co nie pozwoliło ustalić, czy zostały one zabrane z naturalnego środowiska czy też były hodowane w celach handlowych.

Pyton siatkowy (Pythonidae) ze względu na oryginalne wzory na skórze utworzone przez niepowtarzalny układ łusek o różnej pigmentacji, jest wykorzystywany do produkcji odzieży, obuwia oraz galanterii skórzanej.

Nielegalny przewóz przez granicę Unii Europejskiej okazu gatunku chronionego przepisami CITES jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz konfiskatą przewożonych okazów.

„Wnikliwe kontrole i zatrzymania, to nie jedyne środki zapobiegania nielegalnemu handlowi zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin. Edukatorzy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie prowadzą liczne akcje edukacyjne i informacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko po to, by świadomość społeczeństwa w zakresie zwierząt i roślin objętych ochroną była coraz większa" – informuje Anna Szczepańska – Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.