«Powrót

Pseudo leki - groźne dla życia i zdrowia

Pseudo leki - groźne dla życia i zdrowia

Pseudo leki - groźne dla życia i zdrowia

Nielegalnie przywiezione produkty lecznicze w postaci 150 butelek zawierających po 100 kapsułek, 55  saszetek po 100 g oraz 4 torebki foliowe po 1 kg każda - różnych farmaceutyków ujawniła w bagażu podróżnej, mazowiecka służba celno-skarbowa.


Funkcjonariusze pełniący służbę na warszawskim lotnisku skierowali do kontroli z korytarza „Zielona linia - nic do zgłoszenia" obywatelkę Wietnamu, która przyleciała z Hanoi przez Moskwę. W wyniku kontroli jej bagażu ujawnili znaczne ilości środków farmaceutycznych, które podróżna próbowała przemycić do Polski.
W walizkach znajdowało się 150 butelek zawierających po 100 kapsułek, 55 g saszetek po 100 g oraz 4 torebki foliowe po 1 kg każda - różnych farmaceutyków. Podróżna twierdziła, że wszystkie te produkty przywiozła na własne potrzeby.
Jednak na przywóz takiej ilości produktów leczniczych wymagane jest odpowiednie zezwolenie, zatrzymana podróżna wraz z farmaceutykami została przekazana Policji.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego bez posiadanego pozwolenia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
„Należy pamiętać, że farmaceutyki pochodzące z nieznanych źródeł mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia osób, które je zastosują. Niewiadomą pozostaje także w jakich warunkach były produkowane i przechowywane, a także jaki jest ich faktyczny skład. Osoby, które nabywają tego rodzaju produkty poza legalnymi punktami sprzedaży, powinny mieć świadomość, że mogą kupić lek podrobiony, zawierający nieprawidłową ilość substancji czynnej lub posiadający składniki, które stanowią realne zagrożenie dla życia ludzkiego".- przypomina Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.