«Powrót

Współpraca między mazowiecką KAS i SG

Współpraca między mazowiecką KAS i SG

Współpraca między mazowiecką KAS i SG

Na pierwszym planie Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i płk Andrzej Rytwiński Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej podpisują Harmonogram współdziałania Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej w woj. mazowieckim na 2019 rok.
Uczestnicy spotkania.

22 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Izby Administracji Skarbowej oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z kierownictwem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas spotkania, strony podsumowały współpracę Delegatury Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III „Port Lotniczy" w Warszawie i Nadwiślańskiego Oddziału SG za 2018 rok. Zostały również omówione efekty i wyniki wspólnych działań.

Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie i płk Andrzej Rytwiński Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatwierdzili Harmonogram współdziałania Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej w woj. mazowieckim na 2019 rok, który zakłada m.in. intensyfikację i koordynację wspólnych kontroli w określonych obszarach działalności, wymianę informacji, a także kontynuację inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie efektywności współpracy Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.