Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie mogą korzystać z pomocy, poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:

  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.
  4) skrzynki podawczej e-PUAP
  5) bezpośrednio w formie papierowej złożone w Sali Obsługi Klienta Urzędu Skarbowego.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się:na adres:
  Urząd Skarbowy w Piasecznie
  ul. Energetyczna 5
  05-500 Piaseczno

  lub
  1) na adres e-mail: us.piaseczno@mf.gov.pl
  2) telefonicznie nr: 22 726 67 00
  3) fax nr: 22 726 68 54

  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Na terenie Urzędu Skarbowego w Piasecznie znajduje się 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.W holu budynku Urzędu znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.W strefie zamkniętej dla podatnika znajdują się dwie windy, którymi przemieszczanie się możliwe jest tylko z pracownikami Urzędu.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824).