Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Urząd Skarbowy w Przasnyszu posiada:
  - podjazd dla osób niepełnosprawnych (wejście główne do urzędu),
  - toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
  - miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Przasnyszu mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.
  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila lub skrzynki ePUAP, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Urząd Skarbowy w Przasnyszu
  ul. Świerkowa 3
  06-300 Przasnysz


  - na adres e-mail us.przasnysz@mf.gov.pl
  - telefonicznie pod numerem (29) 7522662
  - faxem na numer (29) 7522662 wew. 303, (29) 7564508 wew. 303
  - elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /jw2hw034cf/skrytka