Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 48 67 52 076
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 48 67 52 076

  Wieloosobowe Stanowisko do spraw Wsparcia SWW

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 48 67 52 076 w. 210

  Referat Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich SER

  • Kierownik referatu  tel. 48 67 52 076 w. 215
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 48 67 52 076 w. 206
  • księgowość podatku VAT tel. 48 67 52 076 w. 206
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 48 67 52 076 w. 206
  • księgowość podatku PIT tel. 48 67 52 076 w. 206
  • księgowość podatku CIT tel. 48 67 52 076 w. 206
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 48 67 52 076 w. 206
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 48 67 52 076 w. 206
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 48 67 52 076 w. 206
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 48 67 52 076 w. 205
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48 67 52 076 w. 205
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 48 67 52 076 w. 205
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 48 67 52 076 w. 205
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 48 67 52 076 w. 205
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 48 67 52 076 w. 205

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA

  • Kierownik referatu tel. 48 67 52 076 w. 214,
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 48 67 52 076 w. 209,
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 48 67 52 076 w. 209,
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1), potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 48 67 52 076 w. 209,
  • zwroty VAT tel. 48 67 52 076 w. 209,
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 48 67 52 076 w. 209,
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 48 67 52 076 w. 209,
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 48 67 52 076 w. 209,
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR tel. 48 67 52 076 w. 209.
  • prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych tel. 48 67 52 076 w. 209.
  • pozostałe sprawy  tel. 48 67 52 076 w. 209.

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 48 67 52 076 w. 201.
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 48 67 52 076 w. 101.
  • kasy fiskalne tel. 48 67 52 076 w. 101.
  • zeznania podatników podatku CIT (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 48 67 52 076 w. 101.
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 48 67 52 076 w. 101,102.
  • obsługa VAT-25 tel. 48 67 52 076 w. 101.

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 48 67 52 076 w. 204,
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS i PIT (wnioski składane przez podatników) tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,
  • wnioski o ograniczenie poboru zaliczek tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,
  • zawiązanie podatkowych grup kapitałowych tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,
  • postępowania podatkowe CIT i PIT, FIN (pokontrolne) tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty PCC i postępowania podatkowe PCC (wnioski składane przez podatników) tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,
  • orzecznictwo tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,
  • nadpłaty tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku u źródła tel.  48 67 52 076 w. 202, 204.
  • postępowania podatkowe w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 48 67 52 076 w. 202, 204,

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej i Spraw Karnych Skarbowych SKP

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 48 67 52 076 w. 216,
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 48 67 52 076 w. 203,
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 48 67 52 076 w. 203,
  • czynności sprawdzające w zakresie informacji IFT-2R tel. 48 67 52 076 w. 203,
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 48 67 52 076 w. 203, 216
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 48 67 52 076 w. 216,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 48 67 52 076 w. 216,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 48 67 52 076 w. 216.


     

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:26 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 13:35
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przysusze Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Karol Owczarek