Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  elektronicznie lub telefonicznie: 23 69 29 459.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala tel. 23 69 20 112; 23 69 25 410; 23 69 25 264; 23 69 25 569
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 23 69 29 402
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 69 29 402
  • kancelaria tel. 23 69 29 403
  • obsługa urzędu tel.  23 69 29 404

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Rachunkowości SER

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 69 29 443
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu; księgowość podatku VAT; księgowość zwroty z podatku VAT; księgowość podatku PIT; księgowość podatku CIT; księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych; księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych; księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 23 69 29 441-442

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  23 69 29 424
  • Pracownicy tel. 23 69 29 425-427

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich SEW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 69 29 461
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy; wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych; postępowania w zakresie zabezpieczeń; postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji; postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki; postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 23 69 29 461-462

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA

  • Kierownik działu tel. 23 69 29 430
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8; zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1; tel. 23 69 29 435
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 23 69 29 434
  • zwroty VAT; obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 23 69 29 431
  • pozostałe  sprawy  tel. 23 69 29 432-433

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 23 69 29 456
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 23 69 29 455
  • kasy fiskalne tel. 23 69 25 455
  • informacja podatkowa; wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES  tel. 23 69 29 451-452  

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych i Kontroli Podatkowej SPV

  • Kierownik referatu tel. 23 69 29 474
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS, PIT i VAT (wnioski składane przez podatników); wniosków o ograniczenie poboru zaliczek; postępowania podatkowe CIT, PIT i VAT (pokontrolne); tel. 23 69 29 474
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty PCC i postępowania podatkowe PCC (wnioski składane przez podatników); orzecznictwo; tel. 23 69 29 475
  • prowadzenie kontroli podatkowych;  prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych tel. 23 69 29 472-473

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Oskarżyciel skarbowy tel. 23 69 29 405
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości; wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 23 69 29 405
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:33 Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2021 12:06
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska