Telefony

  Telefony

  Telefony

  Kontakty telefoniczne na czas ograniczonego dostępu do urzędu skarbowego
  (link otwiera komunikat)

   

  Centrala tel. 23 69 20 112; 23 69 25 410; 23 69 25 264; 23 69 25 569
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 23 69 29 402
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 69 29 402
  • kancelaria tel. 23 69 29 403
  • obsługa urzędu tel.  23 69 29 404

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Rachunkowości SER

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 69 29 461
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu; księgowość podatku VAT; księgowość zwroty z podatku VAT; księgowość podatku PIT; księgowość podatku CIT; księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych; księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych; księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 23 69 29 441

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  23 69 29 424
  • Pracownicy tel. 23 69 29 425 -427

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wierzycielskich SEW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 69 29 463
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy; wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych; postępowania w zakresie zabezpieczeń; postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji; postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki; postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 23 69 29 463

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKA

  • Kierownik działu tel. 23 69 29 440
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8; zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1; tel. 23 69 29 446
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 23 69 29 467
  • zwroty VAT; obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 23 69 29 447
  • pozostałe  sprawy  tel. 23 69 29 467

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 23 69 29 449
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 23 69 29 449
  • kasy fiskalne tel. 23 69 25 410 wew.  414
  • informacja podatkowa; wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES  tel. 23 69 29 445   

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 69 29 421
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT (CIT-8), WZS i PIT (wnioski składane przez podatników); wniosków o ograniczenie poboru zaliczek; postępowania podatkowe CIT i PIT (pokontrolne); wnioski o stwierdzenie nadpłaty PCC i postępowania podatkowe PCC (wnioski składane przez podatników); orzecznictwo; nadpłaty tel. 23 69 29 422

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 23 69 29 464
  • prowadzenie kontroli podatkowych;  prowadzenie czynności sprawdzających na zlecenie innych organów podatkowych tel. 23 69 29 462

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Oskarżyciel skarbowy tel. 23 69 29 460
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości; wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 23 69 29 460
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 10:33 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 12:41
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Dorota Beznosik-Majchrzak