«Powrót

Fikcyjny obrót paliwami

Fikcyjny obrót paliwami

Fikcyjny obrót paliwami

Na zdjęciu funkcjonariusze KAS i Policji zatrzymują podejrzane osoby
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeszukują dom podejrzanej. Na stole leżą różne dokumenty. Jeden z funkcjonariuszy sprawdza zawartość szafy.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeszukują dom podejrzanej. Na stole leżą różne dokumenty. Jeden z funkcjonariuszy sprawdza zawartość szafy.

•    Ponad 9 mln złotych mógł stracić Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności podmiotów wykorzystujących mechanizm „karuzeli VAT".  
•    5 osób zostało zatrzymanych w związku z działalnością międzynarodowej grupy przestępczej handlującej paliwem.


Profesjonalna współpraca  funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie doprowadziła do ujawnienia "karuzelowego" procederu w obrocie paliwami.
W efekcie śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze mazowieckiej KAS oraz Policji zatrzymali pięć osób na terenie województw łódzkiego i śląskiego.
„Przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjną, wewnątrzwspólnotową dostawę paliw na rzecz podmiotu z Czech. Faktury te, ujęte w deklaracjach VAT, opiewały na ponad 39 mln złotych. W rzeczywistości jednak dotyczyły sprzedaży krajowej ze stawką 23%. W konsekwencji, Skarb Państwa mógł stracić ponad 9 mln złotych" – poinformował Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
Wobec jednej z zatrzymanych osób, obywatelki Rosji, Sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych osób zastosowano dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.
W sprawie zabezpieczono dokumenty rachunkowe oraz zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, związane z dokonywaniem transakcji handlowych, które dotyczą pośredniego lub bezpośredniego udziału podmiotów objętych śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Materiał filmowy z audiodeskrypcją