«Powrót

Kolejna akcja mazowieckiej KAS – kolejne litry oddanej krwi

Kolejna akcja mazowieckiej KAS – kolejne litry oddanej krwi

Kolejna akcja mazowieckiej KAS – kolejne litry oddanej krwi

Ambulans i krwiodawcy
Krwiodawcy na fotelach i pielęgniarka
Krwiodawcy w ambulansie
Krwiodawca w ambulansie i pielęgniarki
Krwiodawca w ambulansie i pielęgniarka
Krwiodawcy przed ambulansem

Blisko 9 litrów krwi oddało 19 honorowych dawców podczas XV akcji krwiodawstwa zorganizowanej przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie.

9 września 2019 r. na parkingu Izby stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, w którym fachowy zespół lekarsko-pielęgniarski czuwał nad sprawnym przebiegiem akcji.

Tym razem do akcji krwiodawstwa włączyło się blisko 30 osób. Niestety, przeciwwskazania zdrowotne nie wszystkim umożliwiły oddanie krwi. Spośród 28 zarejestrowanych osób, 19 zostało pozytywnie zakwalifikowanych przez lekarza. Każdy z uczestników oddał 450 ml krwi, co dało łącznie blisko 9 litrów tego bezcennego płynu.

Większość osób przybyłych na akcję krwiodawstwa wiedziała co ich czeka w ambulansie medycznym, ponieważ wcześniej oddawały już krew. Nie zabrakło również debiutantów, którzy rozpoczęli przygodę z honorowym krwiodawstwem.

Kolejny raz do akcji krwiodawstwa przyłączyli pracownicy sąsiadującej z izbą Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola oraz osoby, które przechodząc ulicą, zwróciły uwagę na stojący przy izbie ambulans.

Wśród krwiodawców byli pracownicy i funkcjonariusze, którzy nie ominęli ani jednej akcji z organizowanych od wielu już lat przez mazowiecką Izbę.

Bezcenna krew, której do dnia dzisiejszego nie udało się wytworzyć w formie syntetycznej, a którą w XV akcji krwiodawstwa oddali jej uczestnicy, uzupełni zapasy krwi, na którą w okresie powakacyjnym jest bardzo duże zapotrzebowanie.

Łącznie w akcjach krwiodawstwa zorganizowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, honorowi dawcy oddali 165 litrów krwi. Wszystkim krwiodawcom należą się słowa podziękowania.

Za wspieranie prospołecznej idei honorowego oddawania krwi i pomoc w ratowaniu ludzkiego życia, Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi przyznało mazowieckiej Izbie, Certyfikat firmy promującej honorowe oddawanie krwi.

Do zobaczenia na kolejnej akcji krwiodawstwa zorganizowanej przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie.