«Powrót

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie z siedzibą przy ul. A. Felińskiego 2b (01-513) w Warszawie zaprasza do złożenia oferty, zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
I. Przedmiotem zamówienia jest:
Wynajem nieruchomości przeznaczonej na potrzeby placu odpraw celnych Oddziału Celnego w Ciechanowie.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Plac odpraw celnych o powierzchni ok. 1000 m2 , przystosowany do ruchu i parkowania dla ok. 15  pojazdów ciężarowych (TIR).

Ogłoszenie (plik pdf 334 kB)