«Powrót

Dobroczynne akcje mazowieckiej KAS

Dobroczynne akcje mazowieckiej KAS

Dobroczynne akcje mazowieckiej KAS

W czasie kilkunastodniowej zbiórki, która odbywała się pod hasłem „Torba pełna dobra", pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej KAS zebrali żywność długoterminową oraz chemię gospodarczą, koce, pościel, maskotki, gry planszowe, artykuły szkolne, bajki i słodycze.

Pomoc przedświąteczna trafiła do bardzo wielu rodzin oraz podopiecznych Stowarzyszeń, których działalność izba wspiera od lat. I nie tylko.

„Torby pełne dobra" zostały przekazane do Stowarzyszenia „Tęcza" w Warszawie, którego podopiecznymi są dzieci niewidome i słabowidzące ze złożoną niepełnosprawnością ruchową, praskiego Domu Niewidomego Dziecka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz dwóch warszawskich placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 89. Radość i uśmiech na twarzach obdarowanych, na długo pozostanie w naszej pamięci.

Świąteczne paczki trafiły również do wielu lokalnych instytucji i szkół. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędów skarbowych, obdarowano m.in. Dom Samotnej Matki i Dziecka "Nazaret" w Warszawie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 8 w Radości, wychowanka Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, Dom Opieki dla Kombatantów przy ul. K. Dickensa w Warszawie, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kraszewie, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą ,,Nasze Dzieci" w Czernicach Borowych oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie.

Pracownicy urzędów skarbowych zorganizowali także świąteczną pomoc dla Polaków mieszkających na Ukrainie oraz dla samotnej osoby w ramach dobroczynnej akcji „Szlachetna Paczka".

Po raz kolejny pracownicy i funkcjonariusze mazowieckiej KAS udowodnili, że nie jest im obojętny los osób, które z przyczyn losowych bądź choroby, zostały pozbawione beztroskiego dzieciństwa lub znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Na ręce Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Roberta Antoszkiewicza obdarowani pomocą przedświąteczną, przekazali życzenia oraz własnoręcznie wykonane przez dzieci i młodzież symboliczne upominki, których wartość może być tylko mierzona miarą serca.