«Powrót

ATHENA i PANDORA II – międzynarodowe operacje przeciwko kradzieżom i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury

ATHENA i PANDORA II – międzynarodowe operacje przeciwko kradzieżom i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury

ATHENA i PANDORA II – międzynarodowe operacje przeciwko kradzieżom i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury

ATHENA i PANDORA II – międzynarodowe operacje przeciwko kradzieżom i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury
ATHENA i PANDORA II – międzynarodowe operacje przeciwko kradzieżom i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury
ATHENA i PANDORA II – międzynarodowe operacje przeciwko kradzieżom i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury

Z udziałem służb celnych i policyjnych z 81 państw, przeprowadzono pierwsze, wspólne działania zwalczające obrót skradzionymi dobrami kultury. Przystąpiła również do nich Krajowa Administracja Skarbowa.

Operacja ATHENA zorganizowana przez Światową Organizację Ceł we współpracy z Interpolem i RILO, skierowana była przeciwko nielegalnemu obrotowi skradzionymi dobrami kultury. Jej celem było m.in. zwiększenie ujawniania nielegalnego handlu dobrami kultury oraz liczby zatrzymań przez odpowiednie służby, wzmocnienie współpracy tych służb, rozwój możliwości operacyjnych oraz promowanie wykorzystania istniejących narzędzi Światowej Organizacji Ceł (WCO), Interpolu, UNESCO i Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

Równolegle do operacji ATHENA, z inicjatywy Europolu, w porozumieniu z Interpolem i WCO, prowadzona była operacja PANDORA II, dotycząca wspólnych działań przeciwko kradzieżom i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury. Akcja ta była koordynowana przez hiszpańską Guardia Civil i Europol.

Podczas ww. operacji służby policyjne i celne z 81 państw, w tym Polski zajęły ponad 41 tys. artefaktów, w tym: monety, meble, obrazy, instrumenty muzyczne i przedmioty archeologiczne. Kontrole były prowadzone m.in. na lotniskach i przejściach granicznych. Przeprowadzono również rewizje domów aukcyjnych, muzeów i domów prywatnych, w wyniku czego wszczęto ponad 300 dochodzeń, a 101 osób zostało aresztowanych.

Należy podkreślić, iż we właściwości Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w ramach operacji Athena i Pandora II przeprowadzono 3231 kontroli, w ramach których skontrolowano 1616 osób i sprawdzono 77 dzieł sztuki. W wyniku analizy rynku internetowego, wysłano jedno zawiadomienie do Komendy Głównej Policji dotyczące obiektów sakralnych mogących pochodzić z nielegalnego źródła, a sprzedawanych na aukcji internetowej.

W związku z tym, że Internet stał się ważną częścią łańcucha nielegalnego handlu dobrami kultury, funkcjonariusze organów ścigania monitorowali także aukcje internetowe. Zajęto ponad 7 tys. obiektów, prawie 20 procent całkowitej liczby artefaktów odzyskanych podczas operacji. W ciągu zaledwie jednego śledztwa w Hiszpanii, Guardia Civil przejęła ponad 2000 dzieł sztuki, z których większość stanowiła monety. Oficerowie zarekwirowali także 88 dzieł sztuki z kości słoniowej oraz broń, w tym miecze, kuszę i broń palną (karabiny, pistolety).

Sekretarz generalny WCO Kunio Mikuriya stwierdził, że „Wyniki operacji Atena i Pandora II mówią same za siebie: współpraca między służbami celnymi i policją może przynieść znakomite wyniki i powinna być promowana i podtrzymywana na wszystkich poziomach. Walka z nielegalnym handlem dobrami kultury była od dawna zaniedbywana przez organy ścigania. Nie możemy jednak przymykać na to oczu."  Sekretarz generalny WCO wskazał także, iż wymiernym efektem działań będzie specjalistyczny program globalnych szkoleń dla administracji celnych w przedmiotowym zakresie.

Dla przestępców, czarny rynek dziełami sztuki staje się równie dochodowy jak handel narkotykami, bronią i podrobionymi towarami.  Zabytki stanowią również potencjalne źródło dużych dochodów dla grup terrorystycznych - powiedział Sekretarz Generalny Interpolu Jürgen Stock.

 

fot: INTERPOL