«Powrót

"Gaudeamus igitur"

"Gaudeamus igitur"

"Gaudeamus igitur"

3 października 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wziął udział w  Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
Studenci mieli okazję dowiedzieć się czym zajmuje się nowoczesna Krajowa Administracja Skarbowa oraz poznać zasady rekrutacji do pracy.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor powitała przybyłych gości oraz studentów, dziękując jednocześnie za owocną współpracę edukacyjną jakiej podjęła się miedzy innymi nasza jednostka w związku z  podpisanym w dniu 2 marca 2018 r. Porozumieniem z Uczelnią.  Na jego mocy studenci biorą udział w zajęciach prowadzonych przez naszych edukatorów.

Dyrektor IAS Robert Antoszkiewicz oraz Sebastian Łyczykowski, Zastępca Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego reprezentowali naszą jednostkę podczas uroczystości.
Na stoisku promocyjnym IAS w Warszawie, Justyna Pasieczyńska, starszy specjalista Działu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej oraz Robert Staciwa, Kierownik Działu Realizacji MUCS – informowali studentów o zadaniach realizowanych przez administrację celno-skarbową. Promując możliwości zatrudnienia w mazowieckiej administracji celno-skarbowej, przedstawiali jednocześnie zasady rekrutacji do pracy oraz źródła informacji na ten temat. Studenci mieli także możliwość obejrzenia specjalistycznego wozu i sprzętu służby celno-skarbowej wykorzystywanego przez funkcjonariuszy do prześwietlania bagaży, przesyłek pocztowych czy kurierskich.

„Drodzy studenci - Wasza przyszłość zaczyna się w UTH. Od dziś stajecie się częścią naszej społeczności akademickiej" – JM Rektor skierowała te słowa do studentów pierwszego roku, życząc im również  powodzenia w rozwoju i nauce.

Po przemówieniach gości specjalnych JM Rektor wręczyła wyróżnienia dla najbardziej aktywnych studentów za działalność na rzecz Uczelni oraz tytuł „Wykładowcy Roku". Następnie przystąpiono do aktu immatrykulacji. Kilkunastu studentów z pierwszego roku, reprezentujących wszystkie wydziały uczelni, złożyło przysięgę, następnie otrzymali z rąk Rektor Uczelni symboliczne decyzje o przyjęciu na studia, po czym wybrzmiał "Gaudeamus igitur".

Adrian Staniszewski Przewodniczący Samorządu Studentów, przywitał nowych studentów  Uczelni, natomiast Pan Piotr Kuczyński wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Realna gospodarka kontra rynki finansowe - czy ogon macha psem?" 
Po zakończonym wykładzie rozległy się trzy uderzenia berłem, ogłaszające otwarcie roku akademickiego 2018/2019.