«Powrót

Nielegalny bursztyn i łapówka

Nielegalny bursztyn i łapówka

Nielegalny bursztyn i łapówka

Nielegalny bursztyn
Nielegalny bursztyn
Nielegalny bursztyn
Nielegalny bursztyn

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wraz z funkcjonariuszami Policji w Piasecznie ujawnili 32 kg nielegalnego bursztynu o wartości rynkowej ponad 675 tys. zł.

W wyniku przeprowadzenia działań kontrolnych na terenie Lesznowoli,  funkcjonariusze celno-skarbowi Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcji KPP w Piasecznie przeszukali pomieszczenia na jednej z posesji, gdzie ujawniono 32 kg bursztynu bez udokumentowania jego pochodzenia i potwierdzenia nabycia. Jego wartość rynkową oszacowano na ponad 675 tys. zł.

Ponadto, w przybudówce budynku mieszkalnego znajdowało się czterech obywateli Wietnamu, z których dwóch przebywało w Polsce nielegalnie. Kiedy zostali poinformowani o zatrzymaniu, jeden z nich próbował wręczyć funkcjonariuszom blisko 3 tys. zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Mimo pouczenia mężczyzn, że wręczenie korzyści majątkowej jest przestępstwem, kontynuowali próby przekonania funkcjonariuszy o odstąpienie od zatrzymania.

Obywatele Wietnamu zostali zatrzymani i przekazani Policji w Piasecznie, w celu przeprowadzenia czynności procesowych.

Ujawniony bursztyn został zabezpieczony i zdeponowany w magazynie likwidacyjnym Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.