«Powrót

10. mazowieckich urzędów skarbowych laureatami ogólnopolskiego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

10. mazowieckich urzędów skarbowych laureatami ogólnopolskiego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

10. mazowieckich urzędów skarbowych laureatami ogólnopolskiego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Na zdjęciu stoją Naczelnicy z wyróżnionych w Konkursie Urzędów Skarbowych w otoczeniu organizatorów i trzymają w ręce dyplomy
Wiceminister finansów nadinsp. Piotr Walczak stoi na mównicy i przemawia do siedzących uczestników Gali

25 czerwca 2019 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XVII edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2019". Nagrodzonych zostało 65 placówek, wśród nich najwięcej w województwie mazowieckim.

Po raz siedemnasty, konkurs zorganizował Business Centre Club przy współudziale resortu finansów. Jego głównym celem jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie profesjonalnej i przyjaznej relacji między administracją skarbową a przedsiębiorcą.

Urzędy skarbowe oceniali anonimowo przedsiębiorcy z całej Polski. Kryteria, które brano pod uwagę to jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. W tym roku przedsiębiorcy wyrażali również swoją opinię na temat reformy Krajowej Administracji Skarbowej.

W tegorocznej edycji, tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", którego  prawo używania przysługuje przez rok, otrzymało 65 urzędów, wśród nich 10. z Mazowsza: 

  • Urząd Skarbowy w Siedlcach
  • Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
  • Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
  • Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
  • Urząd Skarbowy w Legionowie
  • Urząd Skarbowy w Przasnyszu
  • Urząd Skarbowy w Pruszkowie
  • Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
  • Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer
  • Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Laureaci odebrali dyplomy z rąk: Piotra Walczaka Wiceministra Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Marka Goliszewskiego Prezesa BCC oraz kanclerzy Lóż Regionalnych. W imieniu nagrodzonych, organizatorom konkursu podziękowała Joanna Berlicka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy.

Przyznane wyróżnienia, są wyrazem uznania ze strony przedsiębiorców za stosowanie dobrych praktyk w urzędach, otwartość na potrzeby i propozycje środowiska gospodarczego oraz doskonalenie obsługi podatników, co przekłada się na wzmocnienie pozytywnego wizerunku administracji podatkowej.

Wiceminister finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadinsp. Piotr Walczak, gratulując naczelnikom nagrodzonych urzędów, podkreślił znaczenie dobrych relacji pomiędzy administracją skarbową i przedsiębiorcami a także rangę konkursu.

„Korelacja administracji skarbowej i biznesu musi się opierać na wzajemnym zaufaniu, na wypracowaniu metod współpracy, które będą korzystne dla obu stron. Nagroda „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" jest niezwykle ważna, ponieważ jest transparentna. Jest nadawana przez przedsiębiorców - naszych szczególnych partnerów, którzy pomagają nam w usprawnianiu administracji skarbowej" - powiedział minister Piotr Walczak.

Mazowieccy laureaci XVII ogólnopolskiego konkursu BCC „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2019" - pokaz slajdów