«Powrót

Konferencja - Prawo do przedsiębiorczości

Konferencja - Prawo do przedsiębiorczości

Konferencja - Prawo do przedsiębiorczości

10 października 2018 r. w Radomiu odbyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami w ramach cyklu konferencji „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany" organizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gośćmi  spotkania byli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Jadwiga Lesisz, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Barbara Loba, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek oraz Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Teresa Warszawska.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Bożena Rusinowska przedstawiła prezentację na temat zmian systemu podatkowego oraz wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, mających  na  celu  ułatwienie  przedsiębiorcom  prowadzenia biznesu.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Krajowej Administracji Skarbowej reprezentowanej przez Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu udzielali informacji oraz odpowiadali na pytania uczestników spotkania.