Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach informuje, że osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się i wymagające wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w urzędzie Skarbowym w Białobrzegach mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspomagających komunikowanie się w szczególności poprzez wykorzystanie
  a) poczty elektronicznej
  b) przesyłania faksów

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie tzn. w formie pisemnej, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu - w celu ustalenia terminu i metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed przewidywanym kontaktem.
  Potrzebę taką można zgłosić :
  a) pisemnie na adres:

  Urząd Skarbowy w Białobrzegach,
  ul. Reymonta 46,
  26-800 Białobrzegi

  b) e-mailem na adres us.bialobrzegi@mf.gov.pl
  c) telefonicznie na nr 48 613-29-92, 48 613-24-01
  d) faksem nr 48 613-28-92
  W sytuacjach nagłych wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy.