Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Obsługa osób niepełnosprawnych.
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
  1.    Korzystanie z poczty elektronicznej – us.grodzisk-mazowiecki@mf.gov.pl
  2.    Telefonicznie na nr 22 77 06 315
  3.    Fax: 22 77 06 160
  4.    e-PUAP: http://epuap.gov.pl

  Adres do korespondencji:
  Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Żydowska 19
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  W chwili obecnej Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim nie dysponuje pracownikami przeszkolonymi w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym, ale każdy pracownik Urzędu Skarbowego ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

  Budynek siedziby Urzędy Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada szerokie automatyczne drzwi wejściowe, windę i toaletę w miejscu ogólnodostępnym przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Utrudnieniem może być usytuowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się za budynkiem siedziby Urzędu

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz.1243 ze zm.).