Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 r., osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Sokołowie Podlaskim mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.

  W celu uzyskania ww. pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp./ co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:
  Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim
  ul. ul. Węgrowska 5
  08-300 Sokołów Podlaski

  lub
  1) na adres e-mail Urzędu: us.sokolow-podlaski@mf.gov.pl
  2) telefonicznie: 25 781 27 61
  3) faksem: 25 781 27 61 w. 130
  4) strony internetowej urzędu

   

  Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

  Aby skorzystać z pomocy tłumacza, osoba uprawniona musi co najmniej 3 dni wcześniej zgłosić w formie pisemnej chęć skorzystania z usługi Urzędu. Wniosek można złożyć w pokoju nr 102 lub wysłać za pośrednictwem poczty, drogą mailową lub faksem. We wniosku należy wskazać wybraną metodę komunikowania się oraz przewidywany termin i godzinę wizyty w Urzędzie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.
  Ponadto istnieje możliwość udostępnienia przez Urząd osobie uprawnionej dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dla niej dostępnej.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824).