Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Wołominie mogą korzystać z pomocy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:
  1) tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
  2) korzystania z poczty elektronicznej,
  3) przesyłania faksów.

  W celu uzyskania w/w pomocy osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.) co najmniej na 3 dni robocze przed przewidzianym kontaktem i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się na adres:

  Urząd Skarbowy w Wołominie
  ul. Przejazd 2
  05-200 Wołomin

  lub na adres e-mail: us.wolomin@mf.gov.pl
  telefonicznie na nr: 22 787-75-82 wew. 175, 22 787-65-10
  fax nr: 22 787-65-10
  Wymóg wcześniejszego zgłoszenia nie dotyczy sytuacji nagłych.

  Urząd Skarbowy w Wołominie posiada:
  - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku,
  - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na parkingu dla klientów w odległości 15 m od wejścia głównego.

  Wejście do budynku, ciągi komunikacyjne oraz toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Przed wejściem głównym do budynku zlokalizowany jest dzwonek umożliwiający osobom niepełnosprawnym skontaktowanie się z pracownikiem ochrony w celu pomocy w dostaniu się do wnętrza budynku lub pomocy w załatwieniu sprawy.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)