Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Dyrektor Izby Skarbowej jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wykonującym zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo.


  Terytorialny zasięg działania Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie obejmuje województwo mazowieckie.


  Dyrektor Izby Skarbowej jest organem nadzoru i organem podatkowym II instancji w stosunku do Naczelnika Urzędu Skarbowego.


  Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Administracji Skarbowej.
  Izba Administracji Skarbowej obsługuje Dyrektora w zakresie zadań organu podatkowego i organu nadzoru nad organami egzekucyjnymi, a także innych zadań określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie zadań kierownika jednostki organizacyjnej.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 23.04.2015 12:36 Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2016 16:29
  Autor: Ewa Szkodzińska Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Michał Grubka