Usługi online załatw sprawę z domu (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie www.podatki.gov.pl)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach  (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie biznes.gov.pl)

Krajowa Informacja Skarbowa (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie www.kis.gov.pl)

Wiążąca Informacja Stawkowa (odnośnik otworzy się w nowym oknie w serwisie www.kis.gov.pl)

Zapraszamy do serwisu podatki.gov.pl (odnośnik otworzy się w nowym oknie w serwisie www.podatki.gov.pl)

Poradnik podatnika (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie poradnikpodatnika.gov.pl)

Ankiety oceny wizyty w urzędzie i przeprowadzonej kontroli (odnośnik do zakładki wewnętrznej)

JPK-VAT z deklaracją  (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie www.podatki.gov.pl)

Mechanizm Podzielonej Płatności (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie www.podatki.gov.pl)

Bezpieczna transakcja (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie www.podatki.gov.pl)

BREXIT Sprawy celne (odnośnik do serwisu zewnętrznego podatki.gov.pl)Granica.gov.pl (odnośnik do serwisu zewnętrznego)

Fundusze Europejskie (odnośnik prowadzi do zakładki wewnętrznej)Przekraczanie granicy co warto wiedzieć (odnośnik do zakładki wewnętrznej)

odnośnik do pliku pdf 196 KB

odnośnik do pliku pdf 216 KB

odnośnik do pliku PDF 212 KB

odnośnik do zakładki Ochrona Danych Osobowych