«Powrót

Pamiątka z archipelagu Malediwy

Pamiątka z archipelagu Malediwy

Pamiątka z archipelagu Malediwy

Pamiątka z archipelagu Malediwy
Pamiątka z archipelagu Malediwy

19 sztuk szkieletów rafy koralowej o łącznej wadze 2 kg ujawnili w bagażu turystki powracającej z archipelagu Malediwy funkcjonariusze Działu Granicznego Realizacji Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. 

Dla podróżnych powracających z egzotycznych podróży, takie „pamiątki z plaży" są powodem wielu nieprzyjemnych sytuacji. Nieświadomość oraz niewiedza turystów prowadzi często do naruszenia przepisów dotyczących przewożenia przez granicę Unii Europejskiej okazów należących do gatunków zagrożonych wyginięciem na mocy art. 128  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jest przestępstwem, a osoba która dokonała nielegalnego przywozu lub usiłowała dokonać nielegalnego wywozu okazu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Koralowce rafotwórcze należą do gatunków zagrożonych wyginięciem i są objęte ochroną gatunkową na mocy Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwaną także Konwencją Waszyngtońską CITES.

Rafy koralowe to jedne z najstarszych organizmów – istnieją na naszej planecie od około 450 milionów lat! Warto wiedzieć, że rafy koralowe, podobnie jak na przykład lasy tropikalne, stanowią samodzielny ekosystem. I niestety są zagrożone wskutek niewłaściwego i niedbałego użytkowania przez człowieka. Naukowcy grzmią na alarm!  ¾ światowych raf jest zagrożonych – mogą zniknąć w ciągu najbliższych 100 lat.