Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala tel. 48 66 50 900
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 48 66 50 900

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 48 66 50 906
  • Kancelaria tel. 48 66 50 901, 48 66 50 902

  Referat Rachunkowości SER

  • Kierownik referatu  tel. 48 66 50 970
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 48 66 50 990
  • księgowość podatku VAT tel. 48 66 50 987
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 48 66 50 987
  • księgowość podatku PIT tel. 48 66 50 932;  48 66 50 934
  • księgowość podatku CIT tel. 48 66 50 988
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 48 66 50 988
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 48 66 50 988
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 48 66 50 988

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 48 66 50 960
  • Pracownicy tel. 48 66 50 961; 48 66 50 963; 48 66 50 964; 48 66 50 969; 48 66 50 973; 48 66 50 974; 48 66 50 979; 48 66 50 980

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 48 66 50 971
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 48 66 50 977; 48 66 50 976
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48 66 50 912; 48 66 50 913
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 48 66 50 977; 48 66 50 976
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 48 66 50 977; 48 66 50 976
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 48 66 50 975
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 48 66 50 912; 48 66 50 913

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji  Podatkowej SKI

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 48 66 50 925
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 48 66 50 926; 48 66 50 925
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 48 66 50 926; 48 66 50 925
  • potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 48 66 50 925

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 48 66 50 952
  • sala obsługi interesantów tel. 48 66 50 991; 48 66 50 993; 48 66 50 994
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 48 66 50 950; 48 66 50 951; 48 66 50 991; 48 66 50 993; 48 66 50 994
  • wydawanie zaświadczeń (m.in. o prowadzeniu działalności gospodarczej, o dochodach) tel. 48 66 50 991; 48 66 50 993; 48 66 50 994
  • kasy fiskalne tel. 48 66 50 953

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik referatu tel. 48 66 50 916

  Realizacja zadań w zakresie

  • postępowań podatkowych (PIT, CIT, VAT)  tel. 48  66 50 915; 48 66 50 914; 48 66 50 930; 48 66 50 931
  • wydawanie decyzji z tytułu karty podatkowej, działów specjalnych produkcji rolnej, osób duchownych  tel. 48 66 50 931
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty, wniosków POS-RV  tel. 48 66 50 915; 48 66 50 914; 48 66 50 930; 48 66 50 931
  • spraw spadkowych tel. 48 66 50 935;48 66 50 937
  • czynności sprawdzające i prowadzone postępowania podatkowe PCC, tel. 48 66 50 917
  • wydawania zaświadczeń o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn tel. 48 66 50 935;48 66 50 937

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik działu tel. 48 66 50 910
  • zeznania podatników podatku CIT  (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 48 66 50 922
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 48 66 50 922
  • pozostałe  sprawy  tel. 48 66 50 920
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 48 66 50 984
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 48 66 50 922
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 48 66 50 927
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 48 66 50 927

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 48 66 50 940
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 48 66 50 948

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 48 66 50 955
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 48 66 50 957
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 48 66 50 957
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 48 66 50 957
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 12:31 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 14:16
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz