Telefony

  Telefony

  Telefony

  Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospodarczej 22 58-45-183, 325

  Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych (Osoby Zagraniczne) 604-763-111

  Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą 22 58-45-157, 159, 160

  Podatek Dochodowy od Osób Prawnych 22 58-45-161, 162

  Karta podatkowa 604-763-111

  Najem 22 58-45-157, 159, 160 (osoby krajowe),  604-763-111 (osoby zagraniczne)

  VZM osoby krajowe i zagraniczne 604-763-111

  Spadki i darowizny 728-461-749

  Podatek PCC (deklaracje) 728-461-749

  Podatek PCC (orzecznictwo) 728-461-749

  Zaświadczenia o nabyciu spadku lub darowizny 728-461-749

  Kasy fiskalne 22 58-45-313

  Rejestracja ZAP-3, NIP-7  - 22 58-45-382, 386,

  Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG) - 22 58-45-302, 396

  Rejestracja spółki - 22 58-45-302, 396

  Rejestracja VAT i VAT UE – 22 58-45-338, 301

  Podatek VAT (zwroty) 22 58-45-334(nadpłaty), 322, 323,349

  Podatek VAT (orzecznictwo) 603-816-293

  Zaświadczenia 22 58-45-340, 167, fax 22 58-45-312

  Zaświadczenia o nabyciu spadku 728-461-749

  Rozliczenia –wpłaty osoby fizyczne tel.22 58-45-356 litery B G N U  podatnik tel. 22 58-45-367 litery F Ć O P D Ł M Z R, 354 litery  A L T W  S Ś, 387 litery K  Q. 310 litery J I E H V X Y Ź Ż, 346  litery A-Ł, 377litery  N-Ż

  Rozliczenia - wpłaty płatnik tel. 22 58-45-346 litery A-Ł, tel. 22 58-45-377 litery M-Ż,

  Rozliczenia - wpłaty Osoby Prawne 22 58-45-357

  Rozliczenia - wpłaty PCC, Spadki, Darowizny 22 58-45-353

  Rozliczenia - wpłaty VAT 22 58-45-389, 351

  Rozliczenia - wpłaty karta podatkowa 22 58-45-355

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych 22 58-45-365

  Dział Egzekucji Administracyjnej 22 58-45-291, 299, 380, 361

  Dział Kontroli Podatkowej 22 58-45-324, 326

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających  (czynności sprawdzające VAT) tel.  512-432-228
  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających 22 58-45-311, 329, 332

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich 22 58-45-327,318,315;
  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich   22 58-45-316, 330, 319

  Postępowania podatkowe z zakresu PDOF i PDOP 604-763-111

  Korekty zeznań podatkowych z zakresu PDOF nieprowadzących działalności gospodarczej
   22 58-45-183,186,168 (sprzedaż nieruchomości), 183,325( podatek dochodowy dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 58-45-306

  I Zastępca Naczelnika 22 58 45 306

  II Zastępca Naczelnika 22 58 45 206

  III Zastępca Naczelnika 22 58 45 158

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 11:10 Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2018 10:02
  Autor: Andrzej Sikociński - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Michał Grubka
  Rejestr zmian