Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 22 58 45 293
  • 22 58 45 359

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala 22 58 45 100
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 58 45 306

  Dział Wsparcia

  • Kierownik Działu tel. 22 58 45 304
  • kancelaria tel. 22 58 45 122

  Dział Rachunkowości SER-1

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 375
  • księgowość podatku PIT - podatnik

         tel. 22 58 45 356 PDOF podatnik K;
         tel. 22 58 45 388 PDOF podatnik C P D X;
         tel. 22 58 45 367 PDOF podatnik Ł M Z R V;
         tel. 22 58 45 367 PDOF podatnik Ć F G T Q O E;
         tel. 22 58 45 354 PDOF podatnik S Ś Y;
         tel. 22 58 45 388 PDOF podatnik B N U J H;
         tel. 22 58 45 387 PDOF podatnik A L W Ź Ż I.

  Dział Rachunkowości SER-2

  • Kierownik Działu  tel. 22 584 53 64
  • księgowość podatku VAT:

         tel. 22 584 53 68 lit. E, F, C, I, V, Q,
         tel. 22 584 53 51 pozostałe lit;
         księgowość zwroty z podatku VAT tel. 22 584 53 84;
         księgowość podatku PCC, SD tel. 22 584 53 55
         księgowość podatku karta podatkowa tel. 22 584 53 355;
         księgowość podatku PIT-4R, PIT-8AR:
         tel. 22 584 53 51 lit. A-Ł, z wyjątkiem lit. E, F, C, I tel. 22 584 53 68

         tel. 22 58 45 353 Litery – H,K,N,P,U.

  Trzeci Dział Rachunkowości SER-3

  • Kierownik działu  tel. 22 58 45 375
  • księgowość podatku PIT4  tel. podział wg. lit.
  • M-Ż  tel. 22 58 45 310
  • kwoty do wyjaśnienia tel 22 58 45 394
  • podatek CIT  tel: 22 58 45 350, 22 58 45 357
  • zajęcia wierzytelności tel. 22 58 45 389
  • sumy depozytowe, komornicy tel. 22 58 45 132 

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  • Kierownik Działu tel. 22 58 45 370
  • Pracownicy tel. 22 58 45 380, 22 58 45 296, 22 58 45 371, 22 58 45 347, 22 58 45 379

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 370
  • Pracownicy tel. 22 58 45 352, 22 58 45 361, 22 58 45 373, 22 58 45 398, 22 58 45 291, 22 58 45 376, 22 58 45 347, 22 58 45 291

  Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik Działu tel. 22 58 45 369
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 22 58 45 327
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 58 45 315, 58 45 318
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 58 45 315, 58 45 318
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 58 45 315, 58 45 318
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 58 45 315; 58 45 318
  • postepowania w zakresie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie tel.22 58 45 315, 58 45 318

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik Działu tel. 22  58 45 369
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 58 45 316, 58 45 319, 22 58 45 396

  Pierwszy Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI-1

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 217
  • zadania w zakresie rejestracji VAT i VAT-UE  tel. 22 58 45 301, 22 58 45 338, 22 58 45 221

  Drugi Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI-2

  • Kierownik Działu tel.22 58 45 217
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8, CEIDG-1  tel. 22 58 45 227
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 58 45 227
  • wydawanie zaświadczeń (potwierdzenie statusu podatnika VIES) tel. 22 58 45 227
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków ZAP-3, NIP-7 tel. 22 58 45 302

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  • Kierownik Działu tel. 22 58 45 392
  • kasy fiskalne tel. 22 58 45 313
  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach tel. 512 432 384
  • wydawanie zaświadczeń o dochodach, certyfikaty rezydencji, zaświadczenia o statusie VAT-czynny, tel. 22 58 45 167, 22 58 45 293

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-2

  • Kierownik Działu tel. 22 58 45 207
  • Wprowadzanie danych z deklaracji VAT tel. 22-58-45-164
  • wprowadzanie danych z zeznań rocznych tel. 22-58-45-236

  Referat Obsługi Informacyjnej  SOB1-1

  • Kierownik Referatu tel. 22 58 45 222
  • udzielanie odpowiedzi na pisma z innych instytucji (Prokuratura, Policja, Sądy, ABW, CBA, OPS, Syndyk, USk., UCS i inne): tel.22 58 45 146
  • udzielanie odpowiedzi na pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i od Komorników Sądowych: tel. 22 58 45 246

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik Działu  tel. 22 58 45 230
  • realizacja zadań w zakresie:
   • postępowania podatkowe CIT ,PIT, PPR tel. 22 58 45 230, 58 45 287
   • karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej, osoby duchowne tel. 22 58 46 252
   • postępowania podatkowe w zakresie sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia tel. 22 58 45 230, 58 45 287
  • obsługa zeznań i czynności sprawdzające  w zakresie sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia  tel. 22 58 45 233

  Drugi Dział  Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik Działu tel. 22 58 45 208
  • orzecznictwo tel. 22 58 45 207, 22 58 45  208, 22 58 45 209, 22 58 45 210, 22 58 45 247

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • Kierownik Działu tel. 22 58 45 208
  • postępowania podatkowe z zakresu podatku od spadków i darowizn tel. 22 58 45 216
  • zaświadczenia z tytułu nabycia spadku lub darowizny tel. 22 58 45 214
  • postępowania podatkowe z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych, wnioski o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w PCC tel. 22 58 45 215
  • czynności sprawdzające z zakresu podatku od spadków i darowizn tel. 22 58 45 214
  • czynności sprawdzające z zakresu podatku o czynności cywilnoprawnych tel. 22 58 45 214, 22 58 45 215
  • czynności sprawdzające dot. płatnika (notariusza) podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych tel. 22 58 45 216, 22 58 45 208

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 320
  • Obsługa zeznań PIT-37 osób krajowych tel. 58 45 325;
  • Obsługa zeznań PIT-38 osób krajowych tel. 58 45 183;
  • deklaracje podatników/płatników podatku (bez wpłat) PIT, PPL, PPE, PPR tel. 22 58 45 157, 22 58 45 159, 22 58 45 160

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 295    (zastępstwo 22 58 45 226)   
  • Obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), deklaracje VAT po literce:
  • A, B, L, Ł, M, N, R, Q     tel. 22 58 45 228
  • C,D, I, P, U,V, Z - Ż    tel. 22 58 45 285
  • E, F, G, H, O, S, T, Y    tel. 22 58 45 227
  • K, W, X   tel. 22 58 45 238
  • VIES    tel. 22 58 45 227
  • Pozostałe   tel. 22 58 45 226

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 329
  • Pozostałe sprawy tel. 22 58 45 332, 22 58 45 311, 22 58 45 328, 22 58 45 295

  Referat ds. Czynności Analitycznych i Sprawdzających w zakresie plików JPK SKA1-3

  • Kierujący komórką tel. 22 58 45 164
  • obsługa JPK tel. 22 58 45 182, 22 58 45 365, 22 58 45 120, 22 58 45 164

  Referat Rozliczeń Osób Zagranicznych

  • Kierujący komórką tel. 22 58 45 231
  • Pracownicy tel. 22 58 45 185,  tel. 22 58 45 186, tel. 22 58 45 166, tel. 22 58 45 168

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 123
  • Zwroty podatku VAT tel. 22 58 45 322, 22 58 45 334, 22 58 45 323, 22 58 45 156
  • Nadpłaty w podatku VAT tel. 22 58 45 334

  Piąty Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-5

  • Kierownik referatu tel. 58 45 320
  • Obsługa zeznań CIT-8/WZS-1R /WZP-1R i czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych tel. 58 45 161 i 58 45 162
  • Obsługa zeznań PIT-4R i PIT-8AR (płatnik) osoby prawne tel. 58 45 145

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej SKP-1

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 343
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 58 45 326: 22 58 45 297

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej SKP-2

  • Kierownik działu tel. 22 58 45 343
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 58 45 307; 22 58 45 297

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik referatu  tel. 22 58 45 225
  • Pracownicy tel. 22 58 45 224, tel. 22 58 45 225, tel. 22 58 45 284

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA

  • Kierujący komórką  tel. 22 58 45 205
  • Pozostali Pracownicy tel. 22 58 45 205
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 11:10 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2022 06:05
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz
  Rejestr zmian