Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  1. Naczelnik - Bożena Pietrzak
  2. I Zastępca Naczelnika - Ewa Rybicka
  3. II Zastępca Naczelnika - Agnieszka Pietrzyk
  4. III Zastępca Naczelnika - Anna Uba

  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

  1. Zastępców Naczelnika,
  2. Działu Wsparcia (SWW).

  Pierwszy Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych

  1. Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-1),
  2. Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich (SEW-2),
  3. Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1),
  4. Drugiego Działu Egzekucji Administracyjnej (SEE-2),
  5. Pierwszego Działu Rachunkowości (SER-1),
  6. Drugiego Działu Rachunkowości (SER-2),
  7. Trzeciego Działu Rachunkowości (SER-3)

  Drugi Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych:

  1. Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1),
  2. Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2),
  3. Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3),w skład którego wchodzi Referat ds. Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Zakresie Plików JPK (SKA1-3),

  4. Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4),
  5. Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-5),
  6. Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej (SKP-1),
  7. Drugi Dział Kontroli Podatkowej (SKP-2),
  8. Pierwszy Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI-1),
  9. Drugi Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI-2),
  10. Referat Spraw Karnych Skarbowych(SKK).

  Trzeci Zastępca Naczelnika nadzoruje funkcjonowanie następujących komórek organizacyjnych:

  1. Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej(SOB-1), w skład którego wchodzi:-Referat Obsługi Informacyjnej (SOB1-1),
  2. Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-2),
  3. Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1),
  4. Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2),
  5. Referat Rozliczeń Osób Zagranicznych (SPZ),
  6. Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM),
  7. Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA);
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 09:31 Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2022 09:30
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Osoba publikująca: Katarzyna Lewandowska Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska
  Rejestr zmian