Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  IBAN: PL (dalej nr rachunku bankowego)
  SWIFT COD: NBPLPLPW

  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPL, PPE, PPD)
  06 1010 1010 0166 2322 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  09 1010 1010 0166 2322 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT)
  56 1010 1010 0166 2322 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności Budżetowych
  97 1010 1010 0166 2322 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  80 1010 0055 0201 4490 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Handlowy w Warszawie SA
  Oddział Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
  Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota
  ul. Grójecka 17a
  02-021 Warszawa

  95 1030 1508 0000 0005 5002 4055