Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie:

  • 48 38 53 232
  • 48 38 53 233

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala tel. 48 3853100

  Sekretariat naczelnika Urzędu tel. 48 3853138 fax.: 48 3318448

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • kierownik działu tel. 48 3853231
  • deklaracje i zeznania podatkowe 48 3853235, 48 3853234
  • podatki majątkowe 48 3853246
  • profil zaufany 48 3853238
  • kasy rejestrujące tel. 48 3853233
  • zaświadczenia tel. 48 3853236, 48 3853237

  dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 15.00-18.00: 48 3853233; 48 3853232

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • kierownik referatu tel. 48 3853240

  • zadania w zakresie rejestracji podatników, weryfikacji podatników VAT i VIES 48 3853144, 48 3853239

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  • kierownik działu tel. 48 3853146 Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług, zwroty VAT, tel. 48 3853141, 48 3853151, 48 3853153, 48 3853261
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT, PPL), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) tel. 48 3853142, 48 3853152

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • kierownik referatu tel. 48 3853164
  • czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej PIT i PPR, opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PPE, a także w zakresie rocznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych składanych przez płatników PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 tel. 48 3853131, 48 3853132, 48 3853133, 48 3853135, 48 3853136, 48 3853165, 48 3853166

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • kierownik referatu tel. 48 3853229
  • przyjmowanie informacji sygnalnych mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego tel. 48 3853250, 48 3853259

  Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • kierownik referatu tel. 48 3853155
  • wymiana informacji o VAT i bieżąca obsługa VAT-UE: 48 3853145, 48 3853155
  • obsługa plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) 48 3853143, 48 3853156

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  • kierownik referatu tel. 48 3853108
  • postępowania podatkowe i czynności sprawdzające PCC tel. 48 3853113
  • wydawanie zaświadczeń, postępowania podatkowe i czynności sprawdzające SD (spadki, zasiedzenia) tel. 48 3853103
  • wydawanie zaświadczeń, postępowania podatkowe i czynności sprawdzające SD (darowizny, nieodpłatne zniesienia współwłasności) tel. 48 3853111

  Dział Rachunkowości SER

  • kierownik działu tel. 48 3853208
  • księgowość podatku VAT tel. 48 3853214, 48 3853217
  • księgowość podatku PIT-37 tel. 48 3853206, 48 3853209
  • księgowość podatku PIT-36, PIT-36L, PIT4R, tel. 48 3853207, 48 3853218
  • księgowość podatku PPE, CIT tel. 48 3853205
  • księgowość podatku PCC, SD, KP tel. 48 3853209
  • księgowość w zakresie kwot do wyjaśnienia tel. 48 3853209

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • kierownik referatu tel. 48 3853212
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48 3853201, 48 3853211
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 48 3853211, 48 3853212
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 48 3853211, 48 3853212

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • kierownik referatu tel. 48 3853210
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 48 3853213, 48 3853210, 48 3853230
  • zaświadczenia ZPCHR/jednorazowa amortyzacja tel. tel. 48 3853213, 48 3853210, 48 3853230

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • kierownik działu, komornik skarbowy tel. 48 3853251
  • pracownicy tel. 48 3853252, 48 3853253, 48 3853254, 48 3853255, 48 3853256, 48 3853257, 48 3853258, 48 3853290, 48 3853301, 48 3853303

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • kierownik działu tel. 48 3853264
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 48 3853266; 48 3853267; 48 3853268; 48 3853271

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • kierownik działu tel. 48 3853109
  • postępowania podatkowe PIT, CIT, VAT (pokontrolne) tel. 48 3853104, 48 3853105, 48 3853112
  • karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej oraz opodatkowanie osób duchownych tel. 48 3853115
  • wnioski składane przez podatników o ograniczenie poboru zaliczek i zwolnienie płatnika z poboru zaliczek tel. 48 3853112
  • postępowania podatkowe z nieujawnionych źródeł przychodów tel. 48 3853112
  • w sprawach dotyczących orzeczenia odpowiedzialności spadkobierców tel. 48 3853115

  Referat Wsparcia SWW

  • kierownik referatu tel. 48 3853227
  • pracownicy tel. 48 3853147, 48 3853190, 48 3853221, 48 3853225, 48 3853226
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 08:25 Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2024 16:00
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anette Tomkiewicz