Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 77 06 161
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 77 06 314, 22 77 06 315

  Referat Wsparcia SWWKierownik referatu tel. 22 77 06 313

  • Kancelaria tel. 22 77 06 316
  • Sala obsługi tel. 22 77 06 103

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik działu  tel. 22 77 06 225
  • księgowość podatku VAT tel. 22 77 06 231
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel.22 77 06 235
  • księgowość podatku PIT tel. 22 77 06 221, 22 77 06 222, 22 77 06 223
  • księgowość podatku CIT tel. 22 77 06 226
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 77 06 226
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 77 06 225

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik działu tel. 22 77 06 381
  • zajęcia wierzytelności tel. 22 77 06 391, 22 77 06 392
  • współpraca z wierzycielami tel. 22 77 06 393, 22 77 06 302
  • orzecznictwo i wnioski zobowiązanych tel. 22 77 06 303, 22 77 06 304
  • rozliczanie środków uzyskanych z zajęć wierzytelności tel. 22 77 06 301, 22 77 06 302

  Referat Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik referatu tel. 22 77 06 391
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 77 06 232, 22 77 06 233, 22 77 06 234
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 22 77 06 241, 22 77 06 242, 22 77 06 243
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 22 77 06 241, 22 77 06 242, 22 77 06 243
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 77 06 232, 22 77 06 233
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 77 06 241

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  • Kierujący stanowiskiem tel. 22 77 06 203
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8, VAT oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej tel. 22 77 06 202
  • pozostała działalność, pełnomocnictwa UPL-1 tel.22 77 06 203
  • zadania w zakresie rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, obsługa wniosków CEiDG tel. 22 77 06 201

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 77 06 271
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 77 06 272, 22 77 06 273, 22 77 06 274
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT)  tel. 22 77 06 104
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 22 77 06 104
  • w zakresie zaświadczeń podatku od spadków i darowizn tel. 22 77 06 277
  • kasy fiskalne tel. 22 77 06 276

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierownik referatu tel. 22 77 06 363
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku VAT i CIT tel. 22 77 06 365
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku PIT tel. 22 77 06 361
  • postępowania podatkowe w zakresie podatku SD i PCC tel. 22 77 06 362
  • karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej oraz osoby duchowne tel. 22 77 06 364

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA

  • Kierownik działu tel. 22 77 06 351
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 22 77 06 321, 22 77 06 322
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 22 77 06 341, 22 77 06 342, 22 77 06 343
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 22 77 06 321, 22 77 06 322
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 77 06 331, 22 77 06 333
  • obsługa JPK ( Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23 tel. 22 77 06 332, 22 77 06 334, 22 77 06 335
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 22 77 06 366
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 22 77 06 366

  Referat Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik referatu tel. 22 77 06 211
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 22 77 06 212, 22 77 06 213, 22 77 06 214

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący stanowiskiem tel. 22 77 06 281
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 77 06 281, 22 77 06 282
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 77 06 281, 22 77 06 282
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 77 06 281, 22 77 06 282

                                           

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 07.05.2015 10:25 Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2019 13:56
  Autor: Dorota Suchecka - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Anna Sieczkowska