Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Informacja o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania udzielana jest zgodnie z zasadami udostępniania informacji pod  następującymi nr tel.:

  1. Dział Postępowań Podatkowych, orzecznictwo w sprawach podatkowych: VAT, PIT, CIT, PPR; tel. 22 77 06 204, 22 77 06 208
  2. Dział Postępowań Podatkowych, orzecznictwo w sprawach podatkowych: PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych; tel. 22 77 06 214
  3. Dział Postępowań Podatkowych, orzecznictwo w sprawach podatkowych: Karta Podatkowa, Zryczałtowany  Podatek dochodowy od Osób Duchownych, Działy specjalne produkcji rolnej; tel. 22 77 06 208
  4. Dział Postępowań Podatkowych, orzecznictwo w sprawach podatkowych: Spadki i Darowizny; tel. 22 77 06 202, 22 77 06 204, 22 77 06 226, 22 77 06 227
  5. Dział Postępowań Podatkowych, postępowania w sprawie wniosków VZM tel. 22 77 06 321
  6. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Wierzycielskich, postępowania w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ( raty, odroczenia,  umorzenia); tel. 22 77 06 211, 22 77 06 114  
  7. Dział Postępowań Podatkowych, postępowania w sprawach o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku od spadków i darowizn; tel. 22 77 06 202, 22 77 06 226
  8. Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej,postępowanie w sprawach o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku dochodowego; tel. 22 77 06 125, 22 77 06 123
  9. Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej, postępowania w sprawach o nadanie NIP; tel. 22 77 06 224
  10. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Karnych Skarbowych, postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;tel. 22 77 06 312
  11. Dział Egzekucji Administracyjnej,sprawy egzekucyjne;tel. 22 77 06 309, 22 77 06 325
  12. Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej, postępowania w sprawach kas rejestrujących (nadanie numeru ewidencyjnego);tel. 22 77 06 322
  13. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu,postępowania w sprawach dotyczących skarg;tel. 22 77 06 301
   2016 r.:

  2019 r.

  2018 r.

  2017 r.

  2016 r.:

  2015 r.:

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.07.2015 Data publikacji: 14.07.2015 12:47 Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2020 10:51
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim Osoba publikująca: Michał Grubka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska