Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Koordynatorzy JPK_VAT

  Mariola Serafin- tel.48 378 13 36 wew. 41
  mariola serafin@mf.gov.pl

   Aldona Bachanek-Wojtyniak- tel. 48 378 13 36 wew.41
  aldona.bachanek-wojtyniak@mf.gov.pl