Inspektor Ochrony Danych - RODO

  Inspektor Ochrony Danych - RODO

  Inspektor Ochrony Danych - RODO

  Inspektor Ochrony Danych
  Andrzej Judziński

  Zastępca Inspektora Ochrony Danych
  Karol Owczarek

  Dane kontaktowe
  tel. 22 56 89 393
  e-mail: iod.warszawa@mf.gov.pl

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotycząca przetwarzania danych osobowych