Telefon

  Telefon

  Telefon

  Centrala tel. 29 75 22 662
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 29 75 22 662  wew. 301
  Wieloosobowe Stanowisko ds. Sekretariatu SWS

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem   tel. 29 75 22 662 wew. 301
  • kancelaria tel. 29 75 22 662  wew. 318

  Referat Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich SER

  • Kierownik działu  tel. 29 75 22 662 wew. 322
  • księgowość podatku VAT tel. 29 75 22 662 wew. 324
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 75 22 662 wew. 324
  • księgowość podatku PIT tel. 29 75 22 662 wew. 323
  • księgowość podatku CIT tel. 29 75 22 662 wew. 323
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 29 75 22 662 wew. 323
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 75 22 662 wew. 323
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 75 22 662 wew. 324
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 29 75 22 662 wew. 328
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 75 22 662 wew. 326
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 75 22 662 wew. 328
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 75 22 662 wew. 328
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 29 75 22 662 wew. 328
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 75 22 662 wew. 328

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  29 75 22 662 wew. 339
  • Pracownicy tel. 29 75 22 662 wew. 341, 342

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu tel. 29 75 22 662 wew. 305
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 29 75 22 662 wew. 308, 309, 310
  • kasy fiskalne tel. 29 75 22 662 wew. 307, 310
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 29 75 22 662 wew. 310
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES) tel. 29 75 22 662 wew. 310

  Referat Orzecznictwa SPV

  • Kierownik referatu tel. 29 75 22 662 wew. 334
  • orzecznictwo tel. 29 75 22 662 wew. 340, 332
  • nadpłaty tel. 29 75 22 662 wew. 332, 340

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKA

  • Kierownik referatu tel. 29 75 22 662 wew. 335
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe tel. 29 75 22 662 wew. 336
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 29 75 22 662 wew. 336
  • deklaracje podatników podatku FIN, PSD, SPW (bez wpłat) tel. 29 75 22 662 wew. 336
  • wnioski o stwierdzenie nadpłaty z korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR tel. 29 75 22 662 wew. 336
  • zwroty VAT tel. 29 75 22 662 wew. 329
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23 tel. 29 75 22 662 wew. 344
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 29 75 22 662 wew. 344
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 29 75 22 662 wew. 336
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 29 75 22 662  wew. 313
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 29 75 22 662 wew. 313

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej SKP

  • Kierująca Wieloosobowym stanowiskiem tel. 29 75 22 662 wew. 345
  • wymiana informacji podatkowych tel. 29 75 22 662 wew. 346
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 29 75 22 662 wew. 347
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 29 75 22 662 wew. 346, 347

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK

  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 29 75 22 662 wew. 320
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 29 75 22 662 wew. 320
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 29 75 22 662 wew. 320


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 08:19 Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2019 10:15
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska