Telefon

  Telefon

  Telefon

   

  Kontakty telefoniczne na czas ograniczonego dostępu do urzędu skarbowego
  (link otwiera komunikat)

   

   

  Centrala tel. 29 752 26 62
  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 29 752 26 62 wew. 301

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 29 752 26 62 wew. 301
  • Kancelaria tel. 29 752 26 62wew. 318

  Referat Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich SER

  • Kierownik referatu  tel. 29 752 26 62 wew. 322
  • księgowość podatku VAT tel. 29 752 26 62  wew. 324
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 752 26 62   wew. 324
  • księgowość podatku PIT tel. 29 752 26 62   wew. 323
  • księgowość podatku CIT tel. 29 752 26 62  wew. 323
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 29 752 26 62  wew. 323
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 752 26 62  wew. 323
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 752 26 62  wew. 324
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 29 752 26 62  wew. 328
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 752 26 62  wew. 326, 322
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 752 26 62  wew. 328
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 752 26 62  wew. 328
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 29 752 26 62  wew. 328
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 752 26 62  wew. 328

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  29 752 26 62 wew. 339
  • Pracownicy tel. 29 752 26 62 wew. 341, 342

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu  tel. 29 752 26 62 wew. 305
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 29 752 26 62 wew. 308, 310
  • kasy fiskalne tel. 29 752 26 62 wew. 307, 310
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 29 752 26 62  wew. 310
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 29 752 26 62  wew. 310

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku Od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 29 752 26 62 wew. 334
  • orzecznictwo  tel. 29 752 26 62  wew. 340, 332
  • nadpłaty tel. 29 752 26 62  wew.  332, 340

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Kontroli Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKA-1

  • Kierownik referatu  tel. 29 752 26 62 wew. 345, 347
  • zwroty VAT tel. 29 752 26 62 wew. 343, 344
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 29 752 26 62 wew. 343, 344
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 29 752 26 62 wew. 343, 344
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 29 752 26 62 wew. 343, 344
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 29 752 26 62 wew. 346
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 29 752 26 62  wew. 347
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 29 752 26 62wew. 346, 347
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe  tel. 29 752 26 62 wew. 320, 347
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 29 752 26 62 wew. 320, 347
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 29 752 26 62 wew. 320, 347

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej   SKA-2

  • Kierownik referatu  tel. 29 752 26 62 wew. 335
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 29 752 26 62  wew. 313
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 29 752 26 62  wew. 313
  •  oświadczenia o formie opodatkowania (podatek dochodowy)  tel. 29 752 26 62 wew. 313
  • potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE tel. 29 752 26 62 wew. 313
  • podatek dochodowy od osób fizycznych – czynności sprawdzające  tel. 29 752 26 62 wew. 329 lub 336
  • podatek dochodowy od osób fizycznych – Płatnik – czynności sprawdzające tel. 29 752 26 62 wew. 336
  • podatek dochodowy od osób prawnych – czynności sprawdzające tel. 29 752 26 62 wew. 329 lub 336
  • Oświadczenia majątkowe tel. 29 752 26 62 wew. 336
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 08:19 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2020 12:50
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska