Telefon

  Telefon

  Telefon

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie
  29 752 26 62 z numer wewnętrznym:

  • Deklaracje i zeznania podatkowe   wew. 305 – 308
  • Kasy rejestrujące wew. 305 – 308
  • Podatki majątkowe wew. 305 – 308
  • Zaświadczenia wew. 305 – 308
  • Profil zaufany wew. 305-308
  • Rejestracja podatkowa wew. 313, 335
  • Czynności sprawdzające VAT wew. 343 – 345
  • Czynności sprawdzające podatek dochodowy i inne wew. 329, 335, 336, 338
  • Kontrola podatkowa wew. 332, 334, 340, 346, 347
  • Postepowania podatkowe wew. 332, 334, 340, 346, 347
  • Sprawy karne skarbowe wew. 320, 345
  • Egzekucja wew. 341, 342
  • Rachunkowość podatkowa  wew. 316, 322 - 324
  • Sprawy wierzycielskie wew. 322, 326, 328.

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.

  Centrala tel. 29 752 26 62

  Sekretariat Naczelnika Urzędu tel. 29 752 26 62 wew. 301

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wsparcia SWW

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 29 752 26 62 wew. 301
  • Kancelaria tel. 29 752 26 62wew. 318

  Referat Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich SER

  • Kierownik referatu  tel. 29 752 26 62 wew. 322
  • księgowość podatku VAT tel. 29 752 26 62  wew. 324
  • księgowość zwroty z podatku VAT tel. 29 752 26 62   wew. 324
  • księgowość podatku PIT tel. 29 752 26 62   wew. 323
  • księgowość podatku CIT tel. 29 752 26 62  wew. 323
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 29 752 26 62  wew. 323
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 29 752 26 62  wew. 323
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 29 752 26 62  wew. 324
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tel. 29 752 26 62  wew. 328
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 29 752 26 62  wew. 326, 322
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 29 752 26 62  wew. 328
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 29 752 26 62  wew. 328
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 29 752 26 62  wew. 328
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 29 752 26 62  wew. 328

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik referatu tel.  29 752 26 62 wew. 339
  • Pracownicy tel. 29 752 26 62 wew. 341, 342

  Referat Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik referatu  tel. 29 752 26 62 wew. 305
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 29 752 26 62 wew. 308, 310
  • kasy fiskalne tel. 29 752 26 62 wew. 307, 310
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 29 752 26 62  wew. 310
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES tel. 29 752 26 62  wew. 310

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku Od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPV

  • Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem tel. 29 752 26 62 wew. 334
  • orzecznictwo  tel. 29 752 26 62  wew. 340, 332
  • nadpłaty tel. 29 752 26 62  wew.  332, 340

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Kontroli Podatkowej oraz Spraw Karnych Skarbowych SKA-1

  • Kierownik referatu  tel. 29 752 26 62 wew. 345, 347
  • zwroty VAT tel. 29 752 26 62 wew. 343, 344
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny), VAT-23  tel. 29 752 26 62 wew. 343, 344
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 29 752 26 62 wew. 343, 344
  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 29 752 26 62 wew. 343, 344
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 29 752 26 62 wew. 346
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 29 752 26 62  wew. 347
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 29 752 26 62wew. 346, 347
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe  tel. 29 752 26 62 wew. 320, 347
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 29 752 26 62 wew. 320, 347
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 29 752 26 62 wew. 320, 347

  Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej   SKA-2

  • Kierownik referatu  tel. 29 752 26 62 wew. 335
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8 tel. 29 752 26 62  wew. 313
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 29 752 26 62  wew. 313
  •  oświadczenia o formie opodatkowania (podatek dochodowy)  tel. 29 752 26 62 wew. 313
  • potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE tel. 29 752 26 62 wew. 313
  • podatek dochodowy od osób fizycznych – czynności sprawdzające  tel. 29 752 26 62 wew. 329 lub 336
  • podatek dochodowy od osób fizycznych – Płatnik – czynności sprawdzające tel. 29 752 26 62 wew. 336
  • podatek dochodowy od osób prawnych – czynności sprawdzające tel. 29 752 26 62 wew. 329 lub 336
  • Oświadczenia majątkowe tel. 29 752 26 62 wew. 336
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 08:19 Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2021 09:46
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska