Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Oddział banku:

  NBP O/O Warszawa

  podatek dochodowy od osób fizycznych
  50 1010 1010 0596 5922 2300 0000

  podatek dochodowy od osób prawnych
  53 1010 1010 0596 5922 2100 0000

  podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek od gier
  03 1010 1010 0596 5922 2200 0000

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  44 1010 1010 0596 5922 2700 0000

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  34 1010 0055 0201 4220 0007 0000

  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa

  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

   

  Opłata skarbowa:
  Bank Spółdzielczy w Przasnyszu
  Urząd Miasta Przasnysz

  09 8924 0007 0008 0080 2001 0001