«Powrót

Informacja o dokonaniu sprawdzenia składanych plików JPK_VAT

Informacja o dokonaniu sprawdzenia składanych plików JPK_VAT

Informacja o dokonaniu sprawdzenia składanych plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w następstwie przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:

  1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  3. przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie w stosunku do podatników, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki zostaną skierowane drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl pisma informacyjne w ww. zakresie, opatrzone podpisem Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków, z prośbą o dokonanie sprawdzenia składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT.
W przypadku otrzymania ww. pisma informacyjnego, wszelkie pytania i wątpliwości co do zidentyfikowanych rozbieżności należy kierować bezpośrednio do właściwych dla Państwa urzędów skarbowych.
Jednocześnie informuje się, że ww. pisma informacyjne nie będą zawierały żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.