Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Uwaga: Wizyta w urzędzie skarbowym możliwa jest po jej wcześniejszym umówieniu elektronicznie lub telefonicznie: 22 50 20 048

  Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru). Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości dotyczące złożonego dokumentu - umów wizytę.
   

  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 50 20 215
  Dział Wsparcia SWW

  Kierownik Działu tel. 22 50 20 006

  Referat Wsparcia SWW1

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 202

  Dział Rachunkowości SER-1 i Referat Rachunkowości SER-2

  • Kierownik Działu  tel. 22 50 20 303
  • księgowość podatku PIT tel., 22 50 20 301, 22 50 20 391,  22 50 20 397,
   22 50 20 362, 22 50 20 302, 22 50 20 372, 22 50 20 356, 22 50 20 371,
  • księgowość podatku CIT tel. 22 50 20 331, 22 50 20 306,
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 50 20 313
  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 305
  • księgowość podatku VAT tel. 22 50 20 312, 22 50 20 360, 22 50 20 361,
   22 50 20 304.

  Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1 i SEE-2

  • Kierownik Działu SEE-1 i SEE-2 tel. 22 50 20 077, 22 50 20 076
  • Pracownicy tel. 22 50 20 058, 22 50 20 065, 22 50 20 066, 22 50 20 079,
   22 50 20 258, 22 50 20 146, 22 50 20 067, 22 50 20 267, 22 50 20 166

  Dział Spraw Wierzycielskich

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 233
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel.: 22 50 20 226
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji oraz nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności tel.: 22 50 20 226
  • postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich: 22 50 20 226

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 225
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel.: 22 50 20 227, 22 50 20 223

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 314
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 50 20 316,
   22 50 20 232
  • sprawy w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 50 20 232
  • sprawy z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 50 20 232

  Dział Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 018
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 22 50 20 016, 22 50 20 176,  22 50 20 196
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 50 20 016, 22 50 20 176,  22 50 20 196
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES) tel. 22 50 20 019
  • NIP osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą tel. 22 50 20 017, 22 50 20 317
  • NIP osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej tel. 22 50 20 014, 22 50 20 164
  • NIP – osoby prawne, spółki, podmioty bez osobowości prawnej  tel. 22 50 20 016, 22 50 20 176, 22 50 20 196

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1 i SOB-2

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 029, 22 50 20 003, 22 50 20 003
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 50 20 002, 22 50 20 004, 22 50 20 003
  • kasy fiskalne tel. 22 50 20 012
  • zaświadczenie o dochodach tel. 22 50 20 027
  • zaświadczenia o nabyciu spadku tel. 22 50 20 136
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach tel. 22 50 20 013, 22 50 20 269

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 235
  • w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT, postępowania podatkowe CIT tel. 22 50 20 236
  • w sprawie wniosków o stwierdzenie nadpłaty PIT, postępowania podatkowe PIT tel. 22 50 20 286, 22 50 20 237, 22 50 20 238, 22 50 20 257, 22 50 20 273, 22 50 20 239
  • Karta Podatkowa, duchowni, działy specjalne produkcji rolnej tel. 22 50 20 239

  Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV1

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 309
  • Orzecznictwo tel. 22 50 20 308, 22 50 20 310, 22 50 20 311
  • Postępowania podatkowe w zakresie VAT tel. 22 50 20 308, 22 50 20 310, 22 50 20 311

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1 (Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA1-1, Drugi Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA2-1)

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 024,
  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 028,
  • Obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) tel. 22 50 20 132, 22 50 20 042, 22 50 20 133, 22 50 20 173, 22 50 20 034, 22 50 20 044,
  • Czynności sprawdzające w zakresie zwrotów VAT tel. 22 50 20 023, 22 50 20 123,  22 50 20 137, 22 50 20 138, 22 50 20 198,
  • Wnioski o przywrócenia do VAT tel. 22 50 20 032, 22 50 20 140,
  • Pozostałe czynności sprawdzające w zakresie VAT tel. 22 50 20 022, 22 50 20 122, 22 50 20 030, 22 50 20 130,
  • Obsługa VAT-UE oraz czynności sprawdzające w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych  tel. 22 50 20 297.

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2 (Trzeci Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA1-2, Czwarty Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA2-2)

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 011
  • Kierownicy Referatów tel. 22 5020092
  • zeznania podatników podatku CIT (bez wpłat), sprawozdania finansowe tel. 22 50 20 010, 22 50 20 195, 22 5020086
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPE, PPW (bez wpłat) tel. 22 50 20 097, 22 50 20 098, 22 50 20 298, 22 50 20 197
  • korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 22 50 20 010, 22 50 20 195, 22 5020086
  • czynności sprawdzające w zakresie dochodów zagranicznych polskich rezydentów tel. 22 50 20 096, 22 5020094 
  • Zryczałtowany podatek od sprzedaży nieruchomości PPR   tel. 22 50 20 099; 22 50 20 199;  22 50 20 100; 22 50 20 148

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 211
  • oświadczenia majątkowe i nieujawnione źródła dochodów  tel. 50 20 209.

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 049
  • Spadki i darowizny i podatek od czynności cywilno-prawnych – deklaracje  tel. 22 50 20 052
  • Spadki i darowizny i podatek od czynności cywilno-prawnych – orzecznictwo tel. 22 50 20 189, 22 50 20 050, 22 50 20 150

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 062
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 50 20 060, 22 50 20 061, 22 50 20 072, 22 50 20 073, 22 50 20 074,

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 093
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 50 20 095, 22 50 20 295, 22 50 20 089, 22 50 20 289
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 50 20 095, 22 50 20 089, 22 50 20 289
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 50 20 095, 22 50 20 093
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 14:52 Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2022 07:21
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Katarzyna Woźniak-Pątkowska