Telefony

  Telefony

  Telefony

  Centrala 22 50 20 000
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 22 50 20 215
  Referat do spraw Sekretariatu SWS

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 202

  Dział Rachunkowości SER

  • Kierownik Działu  tel. 22 50 20 302
  • księgowość podatku VAT tel.22 50 20 312, 22 50 20 360, 22 50 20 361
  • księgowość podatku PIT tel.22 50 20 304, 22 50 20 301, 22 50 20 391, 22 50 20 397, 22 50 20 354, 22 50 20 316, 22 50 20 326, 22 50 20 396
  • księgowość podatku CIT tel.22 50 20 139, 22 50 20 306,
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 22 50 20 305
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 22 50 20 303

  Referat Egzekucji Administracyjnej SEE

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 077, 22 50 20 076
  • Pracownicy tel. 22 50 20 058, 22 50 20 065, 22 50 20 066, 22 50 20 079, 22 50 20 258, 22 50 20 146, 22 50 20 067, 22 50 20 267, 22 50 20 166

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  • Kierownik działu tel. 22 50 20 225
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel.: 22 50 20 231, 22 50 20 227, 22 50 20 214
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel.: 22 50 20 224, 22 50 20 226
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji oraz nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności tel.: 22 50 20 224, 22 50 20 226
  • postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich: 22 50 20 224, 22 50 20 226

  Drugi Dział Spraw Wierzycielskich SEW-2

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 233
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 22 50 20 100, 22 50 20 148, 22 50 20 134, 22 50 20 164, 22 50 20 375
  • sprawy w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. 22 50 20 232
  • sprawy z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. 22 50 20 232, 22 50 20 223

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  • Kierownik działu tel. 22 50 20 018
  • zadania w zakresie: rejestracji wniosków NIP-2, NIP-8  tel. 22 50 20 016, 22 50 20 176,  22 50 20 196
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 22 50 20 016, 22 50 20 176,  22 50 20 196
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES) tel. 22 50 20 019

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 22 50 20 029, 22 50 20 003, 22 50 20 006
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 22 50 20 002, 22 50 20 004, 22 50 20 003
  • kasy fiskalne tel. 22 50 20 012
  • zaświadczenie o dochodach tel. 22 50 20 027
  • zaświadczenia o nabyciu spadku tel. 22 50 20 026
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach tel. 22 50 20 013, 22 50 20 269

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 235

  Realizacja zadań w zakresie:  

  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty CIT
  • postępowania podatkowe CIT

  tel. 22 50 20 273
  tel. 22 50 20 238


  Realizacja zadań w zakresie:  

  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty PIT
  • postępowania podatkowe PIT

  tel. 22 50 20 286
  tel. 22 50 20 237


  Realizacja zadań w zakresie:  

  • Karta Podatkowa tel. 22 50 20 239

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 309
  • Orzecznictwo tel. 22 50 20 308, 22 50 20 310, 22 50 20 311
  • Postępowania podatkowe w zakresie VAT tel. 22 50 20 308, 22 50 20 310, 22 50 20 311

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1

  •  Kierownik Działu tel. 22 50 20 024
  •    zwroty VAT tel. 22 50 20 023,  22 50 20 123,  22 50 20 137,  22 50 20 138,  22 50 20 198
  •   czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT tel. 22 50 20 023,  22 50 20 123,  22  50 20 137, 22 50 20 138,  22 50 20 198
  •   JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie podatku od towarów i usług tel. 22 50  20 132,   22 50  20 032,  22 50 20 042,  22 50 20 173,  22 50 20 133,  22 50  20 043,  22 50  20 034,  22 50  20 044,  
  • pozostałe  sprawy  tel. 22 50 20 140, 22 50 20 122, 22 50 20 022, 22 50 20 134, 22 50  20 044,  

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 092
  • zeznania podatników podatku CIT(bez wpłat), sprawozdania finansowe tel. 22 50 20 099, 22 50 20 199
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPE, PPW (bez wpłat) tel. 22 50 20 097, 22 50 20 098, 22 50 20 096, 22 50 20 298, 22 50 20 197
  • korekty deklaracji PIT-4R lub PIT-8AR  tel. 22 50 20 099, 22 50 20 199

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 051
  • deklaracje płatników podatku  PPR tel. 22 50 20 189, 22 50 20 050, 50 20 049 oraz podatników podatku PCC tel. 22 50 20 052
  • Spadki i darowizny i podatek od czynności cywilno-prawnych tel. 22 50 20 052
  • Zryczałtowany podatek od sprzedaży nieruchomości tel. 22 50 20 189, 22 50 20 050, 22 50 20 049, 22 50 20 150

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 211
  • wykreślenia/przywrócenia VAT tel. 22 50 20 212

  Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej SKM

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 136
  • obsługa VAT-UE oraz czynności sprawdzające w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych  tel. 22 50 20 195
  • czynności sprawdzające w zakresie dochodów zagranicznych polskich rezydentów tel. 22 50 20 010, 22 50 20 011

  Dział Kontroli Podatkowej SKP

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 062
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 22 50 20 060, 22 50 20 061, 22 50 20 072, 22 50 20 073, 22 50 20 074, 22 50 20 075

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  • Kierownik Działu tel. 22 50 20 018
  • NIP osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą tel. 22 50 20 017, 22 50 20 317
  • NIP osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej tel. 22 50 20 014, 22 50 20 164
  • NIP – osoby prawne, spółki, podmioty bez osobowości prawnej  tel. 22 50 20 016, 22 50 20 176, 22 50 20 196

  Referat Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierownik Referatu tel. 22 50 20 093
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe tel. 22 50 20 095, 22 50 20 295
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości tel. 22 50 20 095
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 22 50 20 095, 22 50 20 093
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 08.05.2015 14:52 Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2019 08:04
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Justyna Pasieczyńska