«Powrót

Informacja o działalności Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek

Informacja o działalności Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek

Informacja o działalności Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Siedziba Urzędu znajduje się przy ul. Dąbrowszczaków 14 w Warszawie

Budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek. Przed budynkiem drzewa, parking i kilka samochodów.

Urzędem zarządza Naczelnik, który podlega Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. W pracy pomagają mu zastępcy oraz kierujący komórkami organizacyjnymi.
Urząd jest podzielony na piony. Każdy pion odpowiada za inne zadania: obsługę podatnika, sprawy podatkowe, kontrolę, sprawy wierzycielskie i organizację działalności.
Urząd skarbowy jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej.

Struktura mazowieckiej KAS

Mazowiecką KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  • izba administracji skarbowej
  •  urzędy skarbowe (51)
  • urząd celno-skarbowy – w ramach którego działają delegatury (7) i oddziały celne (15).

Czym zajmuje się izba administracji skarbowej?

Dyrektor Izby nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Sztandar Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Sztandar ma biało-czerwone kolory i godło: dwa skrzyżowane klucze na tle laski z uskrzydlonym kapeluszem Merkurego, na emblemacie w kształcie koła. Pod spodem napis z nazwą Izby.

Czym zajmuje się urząd skarbowy?

Do zadań urzędu skarbowego należą m.in. obsługa i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa. Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w nim obywateli.

Formularz podatkowy i segregator z napisem podatki.

Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrolę celno-skarbową, ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe, obejmuje towary procedurami celnymi oraz prowadzi walkę z przestępczością gospodarczą.

Samochód służbowy Służby Celno-Skarbowej na płycie lotniska, w tle samoloty stojące tyłem.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Izby znajdują się na stronie internetowej w zakładce Dostępność.

źródło Freepick

Ujęcie osoby siedzącej na wózku inwalidzkim.

Kontakt z Urzędem Skarbowym Warszawa-Targówek

źródło Pixabay

Ikony: telefonu, koperty pocztowej, maila, telefonu komórkowego, czatu, lokalizacji.

Ikona: ePUAP i napis: elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Aby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek, ul. Dąbrowszczaków 14, 03-484 Warszawa
  2. wysłać e-mail na adres: us.warszawa.targowek@mf.gov.pl
  3. wysłać faks na numer: 22 619 11 04
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: 22  511 76 00
  5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.
  6. W kontakcie z Urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Co najmniej na 3 dni robocze przed osobistym kontaktem z urzędem, należy zgłosić taką potrzebę i wskazać wybraną metodę.

źródło Freepick

Dwie uśmiechnięte kobiety rozmawiające w języku migowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce: Dostępność.

Informacja o działalności izby napisana tekstem łatwym do czytania (plik pdf 858 kB)