Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych (in.d., w tym wpłaty grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez pracowników Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie)
  85 1010 0071 2223 1471 4400 0000

  opłata dodatkowa i kaucja z ustawy o autostradach płatnych oraz KFD
  62 1010 0055 0201 4710 0100 0000

  Oddział banku:
  NBP O/O Warszawa

  rachunek egzekucyjny
  57 1010 1010 0164 2113 9120 1000
  rachunek sum depozytowych, na który należy wpłacać kaucje gwarancyjne wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług
  23 1010 1010 0164 2113 9120 2000

  NBP O/O Bydgoszcz:
  karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

  60 1010 0055 0201 4710 0007 0000
  wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
  wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa
  96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  INNE OPŁATY:
  1. zaświadczenia o niezaleganiu 21,00 zł/egz.
  2. pozostałe zaświadczenia 17,00 zł/egz.
  3. pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia 17,00 zł/egz.

  w/w opłaty należy wpłacać na:
  Citibank Handlowy
  ul. Senatorska 16
  00-923 Warszawa

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  (z dopiskiem: opłata skarbowa)

  Opłata za wydanie wypisu/zaświadczenia z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

  Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego wnioskodawcy. Jako symbol płatności należy wybrać WRO.