Telefony

  Telefony

  Telefony

  W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta
  (link otwiera komunikat)

  Centrala 48 36 29 521
  Sekretariat Naczelnika Urzędu 48 36 29 521

  Referat Wsparcia SWW

  • Kierownik referatu tel. 48 36 29 527
  • kancelaria tel. 48 36 29 550
  • punkt potwierdzenia profili zaufanych tel. 728 397 078

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej SKP-1

  • Kierownik działu tel. 48 36 29 544
  • prowadzenie kontroli podatkowych, tel. 48 36 295 67, 48 36 295 66,  48 36 295 65, 48 36 295 52, 48 36 295 59

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej SKP-2

  • Kierownik działu tel. 48 36 29 590
  • prowadzenie kontroli podatkowych tel. 48 36 29 583, 48 36 29 563, 48 36 29 564, 48 36 29 565, 48 36 29 571, 48 36 29 591

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych SKK

  • Kierujący wieloosobowym stanowiskiem tel. 48 36 29 517
  • prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
  • prowadzenie postępowań o przestępstwa z ustawy o rachunkowości,
  • wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego przed sądem tel. 48 36 29 535, 48 36 29 516

  Pierwszy Dział Czynności Sprawdzających SAS-1
  podatnicy litery od A do L

  • Kierownik działu tel. 48 36 29 595
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. 48 36 29 515, 48 362 95 72, 48 36 29 577, 48 36 29 578
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. 48 36 29 515, 48 36 29 572, 48 36 29 577, 48 36 29 578
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie VAT tel. 48 36 29 515, 48 36 29 572, 48 36 29 577, 48 36 29 578
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz czynności sprawdzające w zakresie JPK tel. 48 36 29 510

  Drugi Dział Czynności Sprawdzających SAS-2
  podatnicy litery od Ł do Ż

  • Kierownik działu tel. 48 36 29 514
  • zeznania podatników podatku CIT, WZP, WZS (bez wpłat), sprawozdania finansowe  tel. tel.  48 36 29 513, 48 36 29 586, 48 36 29 511, 48 36 29 561
  • deklaracje płatników podatku PIT, PPR, CIT (bez wpłat) oraz podatników podatku PCC tel. tel.  48 36 29 513, 48 36 29 586, 48 36 29 511, 48 36 29 561
  • zwroty VAT tel.  48 36 29 513, 48 36 29 586, 48 36 29 511, 48 36 29 561
  • czynności sprawdzające w zakresie zwrotów podatku VAT oraz pozostałe czynności sprawdzające w zakresie VAT tel. tel.  48 36 29 513, 48 36 29 586, 48 36 29 511,  48 36 29 561
  • obsługa JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz czynności sprawdzające w zakresie JPK tel. 48 36 29 574
  • pozostałe  sprawy  tel. 48 36 29 513, 48 36 29 586, 48 36 29 511, 48 36 29 561

  Referat Analiz i Planowania SAP

  • Kierownik referatu tel. 48 36 29 589
  • czynności  analityczne i sprawdzające w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC tel. 48 36 295 57, 48 36 295 42

  Referat Wymiany Informacji Międzynarodowej SAM

  • Kierownik referatu tel. 48 36 29 570
  • wymiana informacji podatkowych  tel. 48 36 29 584
  • obsługa bieżąca VAT-23 tel. 48 36 29 584
  • obsługa bieżąca VAT-UE tel. 48 36 29 584

  Pierwszy Referat Rachunkowości SER-1

  • Kierownik referatu  tel. 48 36 29 504
  • księgowość podatku VAT, CIT, PIT, PCC - zwroty, nadpłaty tel.  48 36 29 529, 48 36 29 536, 48 36 29 537 podatnicy litery A-L i cyfry
  • księgowość – w zakresie niezalegania w podatkach tel. 48 36 29 529, 48 36 29 536, 48 36 29 537
  • księgowość - kwoty do wyjaśnienia - KDW  tel. 48 36 29 537
  • księgowość- obsługa sum depozytowych tel. 48 36 29 529

  Drugi Referat Rachunkowości SER-2

  • Kierownik referatu SER-2  tel.48 36 29 534
  • księgowość podatku VAT tel. 48 36 29 524
  • księgowość zwroty, nadpłaty z podatku VAT tel. 48 36 29 524 podatnicy litery Ł-Ż
  • księgowość podatku PIT tel. 48 36 29 548
  • nadpłaty podatki PIT tel. 48 36 29 548 podatnicy litery Ł-Ż
  • księgowość podatku CIT tel. 48 36 29 548, zwroty nadpłat podatnicy litery Ł-Ż
  • księgowość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych tel. 48 36 29 548
  • księgowość podatku PCC oraz dochodów nieopodatkowanych tel. 48 36 29 548
  • księgowość w zakresie udziałów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego tel. 48 36 29 533

  Dział Spraw Wierzycielskich SEW

  • Kierownik działu tel. 48 36 29 506
  • w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych pracownicy tel. 48-36 29 526, 48 36 29 543, 48-36 29 525
  • wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych tel. 48-36 29 507, 48-36 29 580
  • postępowania w zakresie zabezpieczeń tel. 48-36 29 526, 48-36 29 543, 48-36 29 525
  • postępowania w zakresie wstrzymania wykonania decyzji tel. 48-36 29 526, 48-36 29 543, 48-36 29 525
  • postępowania w zakresie ustanowienia/wykreślenia hipoteki tel. tel. 48 36 29 507, 48-36 29 580
  • postępowania z zakresu zastawów skarbowych w tym wydawania wypisów i zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych tel. tel. 48-36 29 507, 48-36 29 580

  Dział Obsługi Bezpośredniej SOB

  • Kierownik działu tel. 48 36 29 592
  • w zakresie zaświadczeń o niezaleganiu tel. 48 36 29 501, 728 396 851
  • wprowadzanie danych z deklaracji i informacji podatkowych tel. 48 36 29 581
  • sala obsługi tel. 48 36 29 503
  • kasy fiskalne tel. 48 36 29 505

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych SPP

  • Kierownik działu tel. 48 36 29 509
  • postępowania podatkowe w zakresie VAT, CIT, PIT , PCC tel.  48 36 29 587, 48 36 29 538, 48 36 29 546, 48 36 29 560, 48 36 29 540, 48 36 29 593
  • wniosków o stwierdzenie nadpłaty VAT, CIT, PIT (PIT-4R, PIT-8AR) PCC (wnioski składane przez podatników) tel.  48 36 29 587, 48 36 29 538, 48 36 29 546, 48 36 29 560, 48 36 29 540, 48 36 29 593
  • wniosków o wydanie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy w związku z systemem podzielonej płatności 48 36 29 546, 48 36 29 540
  • zawiązanie podatkowych grup kapitałowych tel. 48 36 29 587, 48 36 29 538, 48 36 29 546

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej SKI

  • Kierownik referatu tel. 48 36 29 547
  • zadania w zakresie: aktualizacji danych rejestracyjnych NIP-2, NIP-8 tel. 48 36 29 545, 48 36 29 556
  • zadania w zakresie rejestracji i likwidacji spółek, weryfikacji podatników VAT i VIES, pełnomocnictwa UPL-1 tel. 48 36 29 545, 48 36 29 556
  • wydawanie zaświadczeń (certyfikat rezydencji CFR-1, potwierdzenie statusu podatnika VAT i/lub VIES)  tel. 48 36 29 545, 48 36 29 556
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.04.2015 Data publikacji: 11.05.2015 10:28 Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2021 11:04
  Autor: Jerzy Krekora - Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urządu Skarbowego w Radomiu Osoba publikująca: Anita Siedlecka Osoba modyfikująca: Bożena Wyszomirska