Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych
  76 1010 0071 2223 1473 4400 0000

  Oddział banku:
  NBP O/O Warszawa

  • karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
   67 1010 0055 0201 4730 0007 0000
  • wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe)
   47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
  • wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe) 96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

  Opłata skarbowa:
  PEKAO S.A. II O/Radom
  Urząd Miejski w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30

  52 1240 3259 1111 0010 1340 6544